welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Vrij parkeren? Ga direct naar de gevangenis

Wat een gemiste kans. Het centrum van Hilversum moet aantrekkelijker, Hilversum moet worden gepromoot. Ja natuurlijk, het zou tijd worden. Maar hoe wil dit college dat bereiken? Op koopzondagen worden de twee gemeentelijke garages gratis opengesteld! We gaan dus extra autoverkeer aantrekken om Hilversum te promoten! Voor mensen die zo graag shoppen dat ze daar een paar euro parkeergeld niet voor over zouden hebben. Alsof we nog niet genoeg verkeersoverlast hebben. Fiets maar eens over de Diependaalselaan of de Johan Geradtsweg.

Hoe kóm je op het idee en dan onder de noemer 'smeerolie (!) voor lokale economie'. Is het nu werkelijk zo moeilijk om iets te bedenken waarmee je Hilversum echt kunt promoten? Er is toch genoeg op creatief en cultureel gebied!

Gebruik de Kerkbrink voor leuk open lucht theater. Met € 50.000 kom je een heel eind. Bovendien is dat leuk voor alle Hilversummers en niet alleen voor Hilversummers met auto's.

Dit is een onzalig plan. Leefbaar Hilversum vindt dat we niet doelbewust extra autoverkeer moeten aantrekken. We zouden de promotie van Hilversum ook niet moeten beperken tot de koopzondagen, waaraan dan het hele budget aan op gaat. Daarom dienen we woensdag 25 maart een motie in. Daarin verzoeken wij het college af te zien van het plan om op de koopzondagen de twee gemeentelijke parkeergarages gratis open te stellen en creatieve oplossingen te zoeken voor het aantrekkelijker maken van het centrum van Hilversum, bijvoorbeeld door meer culturele evenementen te organiseren.

Marianne Berenschot,
fractievoorzitter.

Verkiezingsprogramma