welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen woensdag was er veel te doen rondom de nieuw te bouwen wijk Anna’s Hoeve.

Er werd besloten over het bestemmingsplan en over de aanbesteding voor het maken van het Masterplan.

 

Leefbaar Hilversum maakt zich grote zorgen over het voornemen van het college om de vervuilde grond van de voormalige waterzuivering niet af te voeren, maar als een giga ‘pile of shit’ in de wijk te laten.

 

Een milieuonderzoek van begin dit jaar, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, toont aan dat er absoluut geen zekerheid is dat die enorme berg van 285.000 m3 (28,5 miljoen kilo!) door haar gewicht niet zal inklinken en de afvalstoffen in het grondwater terecht zullen komen.

 


Er is slechts een afstand van nog geen anderhalve meter tussen de berg en het grondwater. En dan te bedenken dat het grondwaterpeil, als gevolgen van de klimaatveranderingen, nog verder zal stijgen en die afstand dus steeds kleiner zal worden. Alleen een dunne teerlaag zit er dan nog tussen en we weten maar al te goed dat asfalt makkelijk kan scheuren. Hoe vaak wordt immers het wegdek op de snelwegen niet vernieuwd? En daar is geen sprake van zoveel druk per m2.

 

Reden dus voor Leefbaar Hilversum om een motie in te dienen, waar in wij vroegen om een zeer zorgvuldig proces, meer onderzoek en geen kostenbesparingen die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen.

 

De motie hoefde niet in stemming te worden gebracht, omdat wethouder Boog, weliswaar niet onze mening deelde over een groot en realistisch gevaar, maar wel wil toezien dat het college alles in het werk zal stellen om elk gevaar zoveel mogelijk uit te sluiten.

Dat zal onder meer betekenen dat er meer onderzoek nodig zal zijn alvorens deze ‘oplossing’ daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De motie werd dus door de wethouder overgenomen.


 

Leefbaar Hilversum is voorstander van het definitief afvoeren en afbreken van deze grond. De kosten hiervan echter worden geraamd op 40 miljoen. In plaats van dure onderzoeken naar alternatieven uit te voeren, kan de wethouder beter met de provincie of het rijk gaan praten over een bijdrage. We willen in Hilversum geen herhaling van Lekkerkerk of een 2e Vogermeerpolder.

 

Peter van Westing
Verkiezingsprogramma