welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Dit voorjaar heeft de Rijksoverheid besloten om, dankzij de Crisis- en Herstelwet, de A27 langs Hilversum versneld 2x driebaans te maken. Hierbij zijn procedures in een stroomversnelling gekomen. De aansluiting van de A27 met Hilversum gaat er totaal voor op de schop.


De aansluiting A27 van Hilversum naar Almere gaat er totaal voor op de schop. Pure kapitaalvernietiging!

Het ontwerptracébesluit A27/A1 van Rijkswaterstaat  (RWS) ligt tot kerstmis ter inzage, waarbij men zienswijzen kan insturen.


Hoe de besluitvorming verder gaat en of onze  gemeenteraad enige inbreng heeft bij dit project is voor Leefbaar Hilversum nog niet duidelijk. Wel is bekend dat het college een zienswijze over de voorgestelde aansluiting voorbereid, maar hierover is de Raad niet geïnformeerd. De vereenvoudigde nieuw aansluiting is een “T-kruising” van de oprit met de A27 volgens het model Haarlemmermeer. Zie afbeeldingen uit de toelichting bij het Ontwerptracébesluit (Blz 30).

 Op 2 december is door een samenwerkingsverband “Verder”, RWS en Goois Natuurreservaat een fraaie presentatie in de burgerzaal gehouden. Daarbij werd een touche screen  kaartentafel gebruikt met toekomstige overzichten. De vereenvoudigde aansluiting voor Hilversum zuid op de A27 heeft ons verbaasd. Dit is het zogenaamde Haarlemmermeer model met elkaar kruisende (gelijkvloerse)  verkeersstromen. Nu hebben we (ongelijkvloerse) niet-kruisende verkeersstromen.

 

In de op internet te vinden rapporten stelt RWS dat de capaciteit van deze kruising tot 2020 voldoet.

Nu is de vraag of dit voor onze ‘dromende’ Hilversummers acceptabel is als er niet de verwachte krimp in ons dorp optreedt en we deze aansluiting als een “krappe Stadspoort” gaan ervaren.


 

Is de capaciteit van de nieuwe A27-aansluiting straks voldoende voor het spitsverkeer van en naar Hilversum-Zuid?
De spitsramingen langs de A27 zijn in een paar kengetallen verwerkt, maar stellen ons niet gerust. Zeker niet met gelijkvloerse kruising met stoplicht(en)!
Het toekomstige dynamische verkeersmanagement  kan het overtollige verkeer langs Hilversum-Noord leiden. De druk op de ontsluiting van de Johannes Geradtsweg zal hierdoor toenemen.

Jan Spaans en George Brusse
Verkiezingsprogramma