welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Wat willen de PVDA en de SP nu eigenlijk écht bereiken met hun handtekeningenactie? Deze partijen roepen om het hardst dat het 'dom en onbestaanbaar' is dat Hilversum in de toekomst geen ziekenhuis meer zou hebben en dat Hilversum zonder huisartsenpost en zonder eerste hulp zou zitten. Als je de websites van SP en PVDA van de afgelopen maanden leest, dan klinkt het ronduit alarmerend. Geen wonder dat zoveel mensen handtekeningen hebben gezet...

85% van de behandelingen blijft in Hilversum

MAAR WETEN MENSEN WEL WAAR ZE VOOR TEKENEN?

Of worden zij door de SP en PvdA op het verkeerde been gezet?

De feiten:

  1. Het ziekenhuis blijft.
  2. De huisartsenpost gaat niet weg uit Hilversum; die is al jaren in Blaricum.
  3. Overdag blijft de eerste hulp in Hilversum gewaarborgd via de huisarts. Die kan evt. doorverwijzen naar een van de Hilversumse poliklinieken. ’s Avonds en in het weekend kun je terecht bij de huisarts via de huisartsenpost. Bij levensbedreigende situaties bel je als vanouds 112 en word je naar Blaricum gebracht.
  4. Eerste hulp is niet hetzelfde als spoedeisende hulp. De spoedeisende hulp zit weliswaar in Blaricum, maar daar kun je met de ambulance naar toe en de spoedeisende hulp start al in de ambulance.
  5. Van de 100 ziekenhuisbezoeken in Hilversum zijn er 85 poliklinisch en daarin verandert niets. 

VOOR DE MEESTE HILVERSUMMERS VERANDERT ER DUS NIETS

Blijft alles dan bij het oude? Nee, voor dagbehandelingen (dat zijn verreweg de meeste operaties!) ga je naar Hilversum en voor meerdaagse opnames moet je voortaan naar Blaricum. Natuurlijk vindt Leefbaar Hilversum het ook jammer dat ziekenhuisbevallingen niet meer in Hilversum kunnen gebeuren. LH zal zich er hard voor maken dat er een goede verbinding komt met de ziekenhuislocatie Blaricum, want het is te gek dat je er, zoals nu,  met de bus 50 minuten over moet doen.

Maar wat is het alternatief? Als het vroegere Ziekenhuis Hilversum op dezelfde wijze was doorgegaan met hoe alles in het verleden gebeurde, zou het niet levensvatbaar zijn en zouden we de ziekenhuiszorg in ‘t Gooi kwijtraken. Dan zouden we in de nabije toekomst zelfs niet naar Blaricum kunnen voor spoedeisende hulp en bevallingen, maar naar Amersfoort, Utrecht of Amsterdam. 

IS DAT WAT SP EN PVDA WILLEN? IS DAT WAT HILVERSUMMERS WILLEN?

Of hebben SP en PvdA een ander doel voor ogen met hun handtekeningenactie? Willen ze misschien verdoezelen dat hun eigen wethouders, toen het er op aankwam, hebben zitten slapen?
Het College, met daarin nota bene een SP- en twee PvdA-wethouders, was dit voorjaar immers al op de hoogte van de plannen van het ziekenhuis. Maar toen hebben ze niets gedaan om deze veranderingen tegen te houden.
Als SP en PvdA een jaar geleden actie hadden ondernomen, hadden ze hun eigen wethouders misschien wakker kunnen schudden. Nu draaien ze de Hilversumse bevolking een rad voor ogen en wordt er extra onrust gewekt. Met alle middelen die raadsleden, ook die van SP en PVDA, ter beschikking staan hadden zij misschien nog iets kunnen bereiken. De handtekeningenactie heeft valse verwachtingen gewekt. Een ongezonde zaak voor het toch al niet grote vertrouwen van de Hilversummers in de lokale politiek.

Marianne Berenschot
Dick Klees

Verkiezingsprogramma