welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Afgelopen woensdag werd er in de raadscommissie Samenleving, gediscussieerd over de nota Het keerpunt van welzijnwethouder Eric van der Want.

Na een felle discussie in de raad eind 2010, waarin de wethouder de opdracht kreeg, o.a. van Leefbaar Hilversum, om een permanente oplossing te bedenken voor de kleine groep daklozen, die de toegang tot opvanghuis  de Cocon geweigerd werd wegens steeds maar weer de regels negeren en overlast veroorzaken binnen de instelling, met als gevolg dat er interne ontwrichting plaatsvond en de situatie te onwerkbaar en dus onhoudbaar werd. Deze groep werd dus de toegang ontzegd met alle overlastprobleem van dien: zowel in de Bloemenbuurt als elders in Hilversum.

De afgelopen anderhalf jaar hebben zowel ambtenaren als hulpverleners, verenigd in zogenaamde ACT’s (Ambulante Crisis Teams), intensief en diepgaand onderzoek gedaan en een oplossing bedacht, verwoord in deze nota.

Voorafgaande deze nota is er eind 2010 een miniconferentie gehouden in het raadhuis, waarin de diverse mogelijkheden en alternatieven naast elkaar werden gelegd. Opvallend toen was dat er maar weinig raadsleden aanwezig waren, terwijl de problematiek rond de Cocon en de Bloemenbuurt ‘hot’ was. Zelf was ik uiteraard van de partij en vond dat er een goede discussie werd gevoerd over de diverse scenario’s. Mijn gevoel was dat Van der Want de zaak voortvarend aanpakte en ik had vertrouwen dat deze affaire eindelijk tot het verleden zou behoren.

Vorig jaar berichtte de pers dat de groep notoire overlastveroorzakers van de gemeente een huis zouden krijgen en suggereerden o.a. de PvdA en de ChristenUnie dat ‘slecht gedrag beloond werd.‘ Men sprak er schande van dat bij de woningnood in Hilversum deze mensen een voorkeursbehandeling zouden krijgen.
Daar valt in eerste instantie iets voor te zeggen, maar wat vinden we nu belangrijker: een structurele oplossing van het overlastprobleem of nemen we dat voor lief en houden we ons keurig aan de woningtoewijzingsregeltjes?

Leefbaar Hilversum is van mening dat we als maatschappij ook de plicht hebben te zorgen voor diegenen die, om welke reden dan ook, ‘niet mee kunnen komen.’ Dat dit niet oeverloos kan gebeuren staat voor ons buiten kijf, maar hebben we daadwerkelijk écht iets voor deze mensen gedaan? De groepsgerichte aanpak werkt voor deze individuen niet, dus moet er een ander alternatief gezocht worden. Het voorstel van Van der Want toentertijd om voor een individuele aanpak te kiezen, werd door ons ondersteund.


Het resultaat van dit onderzoek is dat het om een groep van 12 lastpakken gaat. Met deze 12 mensen is uitgebreid gesproken en uiteindelijk hebben er 5 aangegeven mee te willen werken. Zij krijgen een woning toegewezen, die echter (nog) niet op hun naam staat, zullen begeleid worden bij zowel wonen als bij voorbeeld schuldsanering, dagbesteding en krijgen aandacht voor hun psychische problematiek. Daar staat een periode van maximaal 2 jaar voor. Als daarin blijkt dat zij geen overlast hebben veroorzaakt en zich aan de afspraken hebben gehouden, dan wordt de woning op hun naam gezet.

De deelnemers zullen gespreid gehuisvest worden in zowel Hilversum als binnen de regio. Daar ben ik erg blij om, want ik voorzie een groot probleem als deze mensen weer gaan samenscholen en elkaar weer negatief gaan beïnvloeden.
Verder krijgen zij ieder 1000 euro aan inrichtingskosten en is er en een budget beschikbaar van maximaal 6000 euro per jaar om hen een zinvolle dagbesteding te geven. Hiervoor is reeds in de begroting ruimte voor gemaakt. De totale kosten blijven ruim binnen budget.
Verder biedt waar mogelijk de AWBZ financieel gezien uitkomst en stelt zorgverzekeraar AGIS budget voor de zogenaamde claimwoningen beschikbaar. Er is dus sprake van een regionale aanpak, zowel inhoudelijk als financieel den daar zijn we blij mee. De ACT’s blijven verantwoordelijk voor de begeleiding.

Op de vraag wat er gebeurt als dit niet lukt en of de wethouder een inschatting durfde te maken hoeveel mensen uiteindelijk met succes ‘af zouden zwaaien’, werd helaas niet geantwoord. Van der Want weet het gewoonweg niet, terwijl het toch verstandig zou zijn  om een noodscenario klaar te hebben liggen. Daar zullen we de wethouder nog op aanspreken tijdens de uiteindelijk beslissing in de raad volgende maand.Behoort dit binnenkort tot het verleden?


Leefbaar Hilversum vindt dat het allemaal wel lang geduurd heeft, maar kan zich vinden in de plannen van de wethouder. Het mag allemaal nog wel wat minder ‘roze’ en concreter, maar we vinden het wel het proberen waard. De wethouder heeft toegezegd regelmatig met de raad te communiceren en te evalueren, hetgeen nog niet erg helder in de nota verwoord was.

Het is de bedoeling dat, na het akkoord van de raad, er snel meters worden gemaakt  en nog dit jaar 5 daklozen worden ondergebracht.

Verder zijn we erg blij dat het met de overlast in de Bloemenbuurt de afgelopen anderhalf jaar erg is meegevallen en dat weldra de extra beveiliging niet meer nodig is. Dat maakt Hilversum weer een stukje leefbaarder en laten we hopen dat dit hele project in 2013 tot het verleden behoort.

Peter van Westing
Verkiezingsprogramma