welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op 1 september start het nieuwe seizoen voor de gemeenteraad. Er liggen zware dossiers ter behandeling voor de Raad dit najaar.


Leefbaar Hilversum is zeer benieuwd wat het college voor plannen heeft gesmeed ten aanzien van de komende bezuinigingen. Wij nemen aan dat burgemeester en wethouders niet stil hebben gezeten deze zomer en De Raad diverse voorstellen gaan voorleggen.


Verder liggen er nog diverse dossiers ter behandeling bv in willekeurige volgorde

 De Cocon, de Zuiderkerk en Clemenskerk, betaald parkeren in de bloemenbuurt, TerGooiziekenhuis (sluiting zorghotel per direct), De Vorstin, inrichting marktterrein, veiligheid in oa centrum, leegstand winkel/kantoor panden(bv Larenseweg en GAK gebouw) - project herinrichting Lieven de Key/Da Costaschool. Al met al een heet najaar !!


De fractie van Leefbaar Hilversum roept burgers, buurt- en belangenverenigingen van Hilversum op om ons te voeden met informatie en vragen over bovenstaande onderwerpen. Wij zullen deze zeer serieus behandelen.

Leefbaar Hilversum vindt inspraak en vooral meepraten van burgers van groot belang om op die manier een breed draagvlak te krijgen voor allerlei projecten en besluiten. Wij willen u daarom graag meer betrekken bij besluitvorming over projecten bij u in de buurt.


U kunt uw vragen en opmerkingen mailen naar info@leefbaarhilversum.nl, maar ook kunt u telefonisch contact opnemen met een van de leden van onze fractie.

 

Leefbaar Hilversum is klaar voor!

Gerrit van der Waals & Peter van Westing

Verkiezingsprogramma