welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Gisteren zijn er 2 toekomstige bouwprojecten besproken in de Discussie.

Het gaat om zorgunits aan de Koninginneweg en het medisch zorgcentrum aan de Hoge Naarderweg.


Bij beide projecten wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Wabo wetgeving. Wabo staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Deze wet maakt het mogelijk om zonder een bestemmingsplan te wijzigen (hetgeen over het algemeen een zeer tijdrovend traject is) een bepaald pand toch een andere bestemming te geven.

Om het vergunning- en bouwproces te versnellen omdat er geen zienswijzen (bezwaren tegen de huidige ontwerpen) zijn ingebracht, worden beide projecten vervroegd aan de raad voorgelegd.

 

Zorgunits Koninginneweg

Waar nu bijna 2 jaar geleden aan de ene kant van de Koninginneweg “De Vorstin” is verrezen, valt nu de andere kant pas écht goed op: in negatieve zin dan.

In deze panden was eerder een autoverhuurbedrijf gevestigd, maar het staat al jaren leeg en is in een deplorabele toestand.

Vandaar dat Leefbaar Hilversum is met het project om hier zorgwoningen te gaan bouwen en er zo weer een stukje leegstand in Hilversum verdwijnt. 


Het ontwerp is prachtig en wordt in de stijl van de omliggende woningen, daterend uit de vroege jaren 1900, opgetrokken. Een vorm van ‘retrobouw’ dus, vergelijkbaar met de ‘Dudok-wijk’ die enkele jaren geleden in Oost is opgeleverd.

LH had een vraag m.b.t. de geluidoverlast aan de spoorkant. Die was een aantal decibel (dB) boven het maximum. Het juridische stuk dat bijgevoegd was, was nogal cryptisch opgesteld en gaf niet voldoende duidelijkheid over de aanpak.

De ambtnaar die verantwoordelijk wethouder Jooren- vd Boor assisteerde, heeft vervolgens de werking van de zogenaamde ‘dove gevels’ uitgelegd (geïsoleerde gevels waarin zich geen te openen ramen of deuren bevinden), waardoor er dus toch aan de wettelijke normen voldaan zal worden. Op de vraag van het CDA of er de afgelopen jaren geen aanwezig asbest is vrijgekomen, werd ontkennend geantwoord. Het asbest zal uiteraard onder de zeer strenge regels en eisen verwijderd worden tijdens de sloop.

 

Eerstelijns medisch zorgcentrum Hoge Naarderweg

Een aantal artsen en andere zorgverleners uit de buurt gaan zich gezamenlijk in het voormalige AVRO-pand vestigen, wat efficiënter en goedkoper is. Een heel goed plan voor het ook alweer jaren leegstaande object. 

 

Er waren wat vragen omtrent de parkeergelegenheid en –normen, maar zowel de wethouder als de assisterende ambtenaar hebben deze naar tevredenheid beantwoord: er is en blijft voldoende parkeerruimte voor zowel behandelaars als patiënten.

Alle partijen (uitgezonderd de SP die niet aanwezig was) hebben positief geadviseerd. Hilversum ziet er dus volgend jaar weer een stukje mooier uit!


Peter van Westing


 

Verkiezingsprogramma