welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Als je aankomt bij de rotonde van het mediapark, waar sinds kort de hekken verwijderd zijn, en oog in oog staat met het nieuwe Instituut Beeld en Geluid denk je: "kijk, dat heeft kwaliteit". Je kunt het mooi vinden of niet, maar het heeft niveau, allure. Een aanwinst voor Hilversum. En niet alleen de buitenkant maar ook wat er binnen te zien is. Dat geldt ook nog steeds voor het prachtige Raadhuis van Dudok, voor Zonnestraal, Gooiland en andere jonge monumenten.  En laten we dan naast de media, de jonge monumenten, ook de ons omringende natuur noemen, als de drie sterke punten. Hilversum heeft kwaliteit, reden genoeg om trots op te zijn. Maar dat zijn we vaak niet. Want Hilversum heeft een imagoprobleem. Of is het een minderwaardigheidscomplex?

 

Rients Slippens 

 Rients Slippens tijdens de

Creatieve Impuls voor Hilversum

 

 

Hilversum toonaangevend in muziek

Zo hebben wij binnen onze gemeentegrenzen aan de Heuvellaan het Muziekcentrum van de Omroep, het op ??n na grootste culturele bedrijf van Nederland. Met topmusici, misschien wel het beste koor van Europa. Maar het is te weinig zichtbaar in Hilversum, behalve bij de Raadhuis- en Seinhorstconcerten. Achter de schermen wordt gewerkt aan een ?Huis voor de levende muziek? dat beter zicht- en hoorbaar is in Hilversum en aan een eigen muziekfestival na 2009 met internationale gasten. Als locaties voor de muziekuitvoeringen dienen de jonge monumenten van Dudok, Duiker en anderen.

 

In Hilversum woont een van de beste muziekpedagogen van Nederland, Coosje Wijzenbeek, die talenten aflevert als Janine Jansen. Al jaren pleit zij voor een opleidingsinstituut voor muzikaal toptalent. Hilversum kan dat naar zich toehalen.

 

Cultuurgebouwen als grote troeven

Dit is wel degelijk een positief verhaal, geen klaagzang. Op veel ?culturele werkplekken? in Hilversum wordt het klimaat gekenmerkt door een sterke vitaliteit, de wil om dingen te veranderen, te verbeteren. De komst van Beeld en Geluid met zijn 150.000 bezoekers per jaar lijkt samen te vallen met andere initiatieven:

  • een nieuw Filmtheater een nieuwe Tagrijn
  • Theater Achterom (dat een aanzienlijke financi?le injectie krijgt vanwege de enorme inzet en succesvolle programmering)
  • Theater Gooiland (dat na een paar donkere jaren het komend seizoen met ruim 60 voorstellingen uit zijn as herrezen lijkt.

Het initiatief van Globe om samen met de Stichting Kinderopvang Hilversum te streven naar een Huis voor de Kunst past hier ook in. Vergeet ook de megaoperatie in de Lieberg niet, waar de restauratie van de Dudokwijk volop aan de gang is en indruk maakt. En dan zijn er natuurlijk de vele amateurs, de koren en orkesten.
Over vitaliteit en enthousiasme gesproken.
Wist U dat de Hilversumse toneelvereniging Kunst & Genoegen tegen de verdrukking in nu zelf hun eigen minitheater aan de Kolhoornseweg heeft gebouwd?

 

Wisselwerking tussen starters en volwassen mediabedrijven

Er is meer kwaliteit dan we denken, ook buiten het strikte culturele wereldje. Het best bewaarde geheim van het Mediapark zijn de tientallen kleine bedrijfjes die sinds anderhalf jaar bezit hebben genomen van het Mediacentrum het hoofdgebouw van de NOS waar vroeger de omroepbestuurders en beleidsambtenaren vergaderden. Die vele kleine bedrijfjes vormen a.h.w. een schil rond de grote mediabedrijven. Hun onderlinge relatie, hun wisselwerking bepaalt hoe vitaal de mediasector is. Het geheel staat onder leiding van Ton van Mil, die de wisselwerking in de mediasector stimuleert. Hilversum als omroep- en crossmediastad. Doel is innovatie. Innovatie die tot nieuwe creativiteit, nieuwe werkgelegenheid leidt.

 

De afgelopen jaren zijn al enkele initiatieven ontwikkeld om de ?traditionele? culturele creatieve sector in contact te brengen met deze crossmediale sector. Dat zou de komende jaren versterkt moeten worden. Niet door van bovenaf opgelegde samenwerkingsverbanden of structuren maar door het cre?ren van ontmoetingsmomenten, platforms e.d. Onze nieuwe minister van onderwijs en cultuur heeft al aangekondigd dat hij een stichting Kosmopolis gaat oprichten. Dat wordt een artistiek platform waarvan het uitgangspunt is dat via alle mogelijke kunstvormen en nieuwe media kennis over en contact tussen groepen met een uiteenlopende achtergrond tot stand komt. Het aantal banen in ICT en creatieve industrie groeit in Hilversum harder dan in de plaatselijke economie als geheel. Hilversum nadert wat dat betreft koploper Amsterdam.

 

Natuurlijk heeft een stad als Hilversum een basisvoorziening nodig op cultureel gebied die vergelijkbaar is met andere steden. Maar Hilversum heeft t.o.v. andere steden een paar sterke troeven en moet daar veel meer gebruik van maken.

 

Hoe organiseer je dat?

Zorg ervoor dat er gelegenheden zijn waardoor creatieve geesten elkaar kunnen ontmoeten. Stimuleer dat er goedkope woon- en werkruimte is in een deel van de stad, zodat daar een prettig creatief klimaat ontstaat. Ook een goed functionerend Huis voor de Kunst kan hier heilzaam werk doen. En stimuleer ten slotte de oprichting van een stimuleringsfonds (50-50% met het bedrijfsleven) om innovatieve plannen te ondersteunen. Desnoods met een prijsvraag. Et cetera. En zorg dan voor goede PR onder de koepel van ?Hilversum Goed Bekeken.?

 

Rients Slippens

Verkiezingsprogramma