welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Gisteravond heeft de Hilversumse gemeenteraad in een geheim zitting, uit een voordracht van 2 kandidaten, haar nieuwe burgemeester gekozen.

Na een lange periode van selecteren, afstemmen met de Commissaris van de Koningin, 2 gespreksrondes, assessments en evenzovele evaluaties, was de vertrouwenscommissie, bestaande uit de 9 fractievoorzitters, bleven er uiteindelijk 2 kandidaten over, met een unanieme nummer 1.


De overige raadsleden hebben het advies van de commissie opgevolgd en met overgrote meerderheid is gekozen voor de heer Pieter Broertjes. De heer Broertjes is jarenlang journalist en hoofdredacteur van De Volkskrant geweest tot in 2010.

 

 Pieter Broertjes


Toch wel een gedurfde, controversiële keuze. Er is niet gekozen voor een van de vele kandidaten met veel burgemeesterservaring die in de selectie van de Commissaris van de Koningin prijkten ( en in mijn optiek toch wat grijs en saai waren), maar voor een atypische kandidaat zonder openbaar bestuurlijke ervaring, maar met een grote landelijke bekendheid en een zeer uitgebreid netwerk in en visie op de media. Deze grote affiniteit met alles wat met media te maken heeft, hebben we hard nodig.


Met deze voorgestane burgemeester gaat Hilversum een nieuwe tijd tegemoet. Van bezuinigen en ombuigen, een effectievere organisatie, vergrijzing en groei van zorgbehoefte, banenbehoud. De wereld verandert in een ongekend tempo en Hilversum verandert mee, of het wil of niet.

 

LH heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de nieuwe burgemeester een Hilversummer moet zijn. Dat is het niet helemaal geworden, maar de nieuwe burgemeester heeft  zijn roots in Hilversum. Hij kent ons dorp erg goed. Zijn grootouders waren hier jarenlang arts.


Ik hoop dat onze toekomstige burgemeester voor de burger meer zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar zal zijn. Ik woon pas 6 jaar in Hilversum, maar dat heb ik de afgelopen periode wel gemist. Dus niet alleen bij officiële gelegenheden maar ook zomaar, spontaan, zonder afspraak of met een publicitaire intentie.

 

Ik kijk als lid van de vertrouwenscommissie terug op een interessante en boeiende, maar ook intensieve en tijdrovende tijd. Op een leerzaam proces op het gebied van beoordelen, interviewen en beargumenteerd keuzes maken. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen. Ik heb daardoor mijn collega fractievoorzitters beter leren kennen.

 

Wel vind ik dat het wel wat minder geheim mag. Je melden op een geheime locatie en vragen naar de bijeenkomst van het Goois Blazers Ensemble ... Geen mededelingen en overleg in de fractie, geen gebruik van email en andere media. Nou ja ....

Behalve de poging van de Gooi en Eemlander enige maanden geleden om een burgemeester uit de regio als een van de serieuze kandidaten te bestempelen, heeft dit niet geleid tot een Hillyleaks. Geen strafprocessen en dito publiciteit dus.

 

De voordracht van de  heer Broertjes moet nu formeel nog door de Kroon worden goedgekeurd. Hij volgt per 1 juli a.s. de huidige burgemeester, Ernst Bakker, op.


Ik hoop van harte op een komende periode van goede samenwerking tussen onze voorgedragen burgemeester, college, raad en, niet te vergeten, burgers van Hilversum en dat we over ruim 6 jaar kunnen concluderen dat de gemeenteraad geen betere keuze had kunnen maken.


Peter van Westing


 

Verkiezingsprogramma