welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Hilversum Leefbaar vacatures


LEEFBAAR HILVERSUM IS ZICH KLAAR AAN HET MAKEN VOOR DE RAADS-VERKIEZINGEN VAN MAART 2014. 

 
ER IS EEN PARTIJ WAAR JE ALS POLITIEKE NIEUWKOMER┬Ł BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID KANDIDAAT-RAADSLID KAN WORDEN: DAT IS LEEFBAAR HILVERSUM. NB LEEFBAAR IS ER OOK VOOR SENIOREN.
 
WIJ ZOEKEN NAAR BETROKKEN EN GEMOTIVEERDE HILVERSUMMERS DIE IN DE FRACTIE WILLEN KOMEN MEEDOEN EN/OF DIE OP ONZE KIESLIJST EN DAARNA EVENTUEEL IN DE GEMEENTERAAD WILLEN KOMEN.
 

WIJ ZIJN ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA AAN HET UPDATEN; 

DE VIJF HOOFDPUNTEN ZIJN:
• Meer bezuinigen op de bureaucratie: het ambtenarenapparaat kan en moet nog veel “leaner en meaner”, een solider financieel beleid: de tering naar de nering zetten, veel te hoge schuldenberg omlaag, veel meer bezuinigen op de gemeentekosten vooruitlopend op de decentralisatie van sociale rijksregelingen naar de gemeentes toe,
• De totale woonlasten (incl. Onroerende Zaak Belasting) niet meer verhogen zolang de huizenprijzen en de inkomens nog zakken; daarna pas weer indexeren,
• De veiligheid vergroten, vooral in het centrum en voor onze senioren, meer blauw van achter het bureau vandaan, Kerkbrink vrij maken van gemotoriseerd verkeer,
• Senioren zijn er veel in Hilversum en ze worden gelukkig steeds ouder; de gemeentelijke zorg voor hen wordt dan ook steeds belangrijker. De nadelige gevolgen van kortingen op uitkeringen door nationale partijen (van decentralisaties sociale rijksvoorzieningen) niet lokaal verder afwentelen op senioren, zieken en zwakkeren in onze samenleving,
• Hilversum is groot genoeg om zelf de uitdagingen van de decentralisaties aan te kunnen en hoeft niet te fuseren in een Groot-Gooiland. Hierdoor komen de inwoners nog verder van de politiek en van de dienstverlening te staan. Hilversum is er van en voor de Hilversummers.
 
WIJ ZOEKEN: enthousiaste mensen die het gedachtegoed en het programma van LEEFBAAR HILVERSUM ondersteunen, de lokale belangen willen uitdragen, een positieve instelling hebben en een uitdaging kunnen en willen aangaan. Zij moeten Hilversummer zijn en minimaal 18 jaar. Zij moeten lid zijn of worden van LEEFBAAR HILVERSUM. Jongeren en (vroeg-)gepensioneerden zijn welkom om hun politieke loopbaan bij ons te starten of te herstarten.
Geïnteresseerde Hilversummers kunnen ons een e-mail sturen met een motivatie waarom juist zij met ons samen deze grote uitdaging kunnen en willen aan gaan; graag met een kort C.V. erbij. 
Stuur deze e-mail dan s.v.p. op naar:
Mirjam Kooloos, fractievoorzitter, e-mail: mirjamkooloos@gmail.com , 
en naar: Henk Blok, bestuursvoorzitter, e-mail: hpblok@hotmail.com
 
Verkiezingsprogramma