welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Leefbaar Hilversum was de enige partij die al in haar verkiezingsprogramma durfde aan te kondigen dat het onafwendbaar zou zijn: er moet fors bezuinigd worden de komende periode. Anders gezegd: we moeten nu echt de tering naar de nering zetten.

 

Hieronder het artikel dat vandaag is verschenen op de digitale versie van de Gooi en Eemlander:

 

D66, VVD en PvdA vormen het nieuwe college van burgemeester en wethouder van Hilversum. Formateur Erik Boog kondigt forse bezuinigingen aan. ,,Maar die gaan niet ten koste van de sociaal en financieel zwaksten, het onderwijs en het onderhoud van de stad.''

Het collegeprogramma voor de komende vier jaar heeft als titel 'De bakens verzetten' meegekregen. Hoewel de precieze omvang van de rijks-bezuinigingen nog niet bekend zijn, houdt Hilversum rekening met een structurele korting die zal oplopen van 2,5 naar 7,5 miljoen euro per jaar. Dat geld moet ergens vandaan komen. ,,Wij zullen op de meeste beleidsterreinen moeten bezuinigen. De gevolgen daarvan zullen merkbaar zijn voor alle Hilversummers.''

Het nieuwe college heeft afgesproken geen grote initiatieven te nemen of nieuwe projecten op te starten. Waar wat bezuinigingen betreft de grootste klappen zullen vallen is nog niet bepaald. ,,We weten nog niet precies wat er vanuit Den Haag op ons afkomt'', aldus Boog. Desondanks zal het nieuwe college direct na haar aantreden (volgende week woensdag) beginnen met het maken van inhoudelijke keuzes, die tot ingrijpende bezuinigingen moeten leiden.

Duidelijk is al wel dat D66, VVD en PvdA het inhuren van personeel door de gemeente stevig willen inperken. Verder wordt ook kritisch gekeken naar de omvang en de efficiëntie van het ambtenarenapparaat. Ook wil het nieuwe college een punt zetten achter een aantal grote, langlopende bouwplannen. Andere projecten worden juist versneld. Speerpunten worden (of blijven) werkgelegenheid, onderwijs en veiligheid. Dat laatste met name in het uitgaans- en stationsgebied.

Het college gaat bestaan uit vijf fulltime wethouders, twee van D66, twee van de VVD en één van de PvdA. Erik Boog (D66) blijft en krijgt de portefeuilles verkeer, onderwijs, jeugdzaken, sport en recreatie. Erik van der Want wordt de tweede wethouder van D66 met de portefeuilles welzijn en zorg, natuur/milieu en monumenten. Voor de VVD treden Lon Jooren (ruimtelijke ordening, personeel en cultuur) en Frans van Osch (financiën, beheer openbare ruimte/wijkaanpak, bouw- en woningtoezicht/handhaving) aan. Voor de PvdA blijft Jan Rensen in het college, met een (zwaar) pakket: grondzaken, economische zaken en media, sociale zaken, wonen/stadsvernieuwing.

Bron: www.gooieneemlander.nl, 13 april 2010

 

Uiteraard zal Leefbaar Hilversum het programma nauwgezet bestuderen en tijdens het Besluit volgende week het nieuwe college flink aan de tand voelen.

Wordt dus vervolgd.

Peter van Westing

 

 

 

 

 

 


Verkiezingsprogramma