welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Na mijn installatie op 1 oktober j.l. heeft mijn agenda een totaal ander aanzien gekregen. Bijeenkomsten van de ouderenbonden, discussie over de Brede school, foto’s maken, presentatie over de begroting, bezoek Joodse begraafplaats en de restauratie daarvan bewonderD, Zonnestraal bezocht i.v.m. de overdracht van het Dresselhuis, opening van bureau Jeugdzorg, rondleiding in de nieuwe Brandweerkazerne en de spectaculaire opening daarvan. Aandacht voor Nationale voedselactie van Dorcas. Interessant werkbezoek aan de GAD, Informatiemarkt Vierkerkenhuis, sociëteitsavond voor kunstenaars in Huizen, beursvloer Mediamarkt, IBP-dag op het MediaPark. Naast de Raadsvergaderingen, fractieoverleg en het inlezen van de Raadsstukken wil ik één bijeenkomst onderstrepen: 'Bekend maakt Bemind' in het wijkcentrum St. Joseph.

In kleine groepjes werd in openhartige discussies gesproken over zaken die onder onze dorpsbewoners leven en waar begripvol naar werd geluisterd. Ik heb hiervan veel geleerd. Een prima initiatief dat al een tijdje draait. Er komt een verslag van deze avond. Mijn advies: neem hier kennis van.

Bij de behandeling van het geïntegreerde Parkeerbeleid moest ik aan de woorden van Wim Kan denken toen hij in de jaren 60 sprak over de problemen in de toekomst: 'hoe val ik af en waar laat ik mijn auto'. Waar? Uit het straatbeeld en in een garage!

De auto uit het straatbeeld van de buurten en wijken te halen door de parkeergelegenheid ondergronds te maken en de straat weer tot leven te brengen vergt een inzet die vergelijkbaar is met het Deltaplan. De offers die hiervoor gebracht moeten worden zijn groot maar voor onze leefbaarheid mag geen offer te groot zijn.

Jan Spaans

Verkiezingsprogramma