welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Hoe duur is natuur? (deel 2 van 5)

Regelmatig houden we jullie op de hoogte over onderwerpen waar Leefbaar Hilversum zich voor inzet. Het betreffen onderwerpen die iedereen aangaan en voor iedereen belangrijk zijn. Vandaag een stuk over natuur:

Hoe duur is natuur? (deel 2 van 5)

Om de natuur in en om Hilversum te behouden dien je er letterlijk een waarde aan toe te kennen, een bedrijfsmatig natuurbeheer is dan ook noodzakelijk.

Er is een berekening nodig van de economische waarde van alle natuur in Hilversum en omgeving. Deze berekening dient tot op iedere m² te zijn.
Deze zogenaamde Natuurlijke Kapitaalrekeningen worden bepaald door het snijvlak van Economie en Ecologie. Er moet dus een evenwicht ontstaan tussen Economie en Ecologie.

De factoren Economie en Ecologie moeten dan ook gelijktijdig bekeken worden. Er is namelijk een samenhang tussen beide factoren en als je deze niet gelijktijdig bekijkt ontstaat er een onbalans tussen Economie en Ecologie. Men heeft de neiging alleen naar Economie te kijken waardoor Ecologie een ondergeschoven factor wordt en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Zijn onze ecologische voorraden uitgeput dan zal onze economie hiervan schade ondervinden.
Natuur is ongrijpbaar. Wat zijn de baten van de natuur?
Door de levering van ecosysteemdiensten zijn deze in 3 categorieën onder te verdelen:

  • Productiediensten (hout of biomassa voor energieproductie, water voor drinkwaterproductie), dus producten halen uit ecosystemen.
  • Regulerende diensten, processen die worden geregeld door ecosystemen (bestuiving, kustbescherming van service in diensten die geleverd worden door ecosystemen, ook het tegengaan van erosie hoort hierbij of het voorkomen van een plaag.
  • Culturele diensten zoals toerisme en recreatie. Hiervan hangen veel banen af, dus belangrijk om dit mee te nemen in de besluitvorming.

’t Gooi, en dus ook het tuindorp  Hilversum, is van deze diensten sterk afhankelijk. Onze politiek zal zich er meer bewust van moeten zijn om bij alle besluitvormingen ons groen er naast te houden. Continue zal het besef er moeten zijn of dit wel past in onze Natuurlijke Kapitaalrekening.

Verkiezingsprogramma