welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
LH doet een dringend beroep op wethouder Walters om de communicatie weer op gang te brengen binnen de Tomin Groep, want de sitautie escaleert. Ongeveer een jaar geleden gingen de medewerkers van de gemeentelijke dienst Groen (o.a. plantsoenonderhoud e.d.) over naar de Tomin Groep en vormden daar een nieuwe BV, Stads Beheer Service (SBS). Zo'n twintig van deze (oudere) medewerkers werden gedetacheerd bij Tomin en behielden de status van gemeenteambtenaar; zij bleven dus in dienst van de gemeente Hilversum. De overige, veelal jongere medewerkers, kwamen in dienst van Tomin.
 
 
Opvallend was wel dat de leidinggevende opzichters van deze groep niet overgingen naar Tomin. Deze medewerkers kregen dus te maken met leidinggevenden die van Tomin afkomstig waren. Naar nu blijkt rommelt het onder de gedetacheerden al van begin af aan. Er is vooral ergernis ontstaan door een gebrek aan communicatie en de kwaliteit ervan. Ook de wijze van leidinggeven en de onduidelijkheid over de gebruiken en gewoonten binnen de Tomin organisatie en het gemis aan contact met de oude werkgever, maken medewerkers onzeker.
 
ERGERNISSEN HOPEN ZICH OP
 
Dit wekt veel weerstand op, vooral als er met enige druk van de huidige werkgever wijzigingen worden aangekondigd in de duur van de koffie-, lunch- en theepauzes, over de vraag wat precies werktijd is.
Verder is er verzet tegen een huns inziens opgedrongen invullen van een enquete, een 21 regels tellend gebruiksreglement voor de bedrijfswagen en het weigeren van een volgens het ARBO-reglement verplicht door de werkgever ter beschikking te stellen ontspanningsruimte in de buurt van het werk. Dat betreft een ruimte die gemakkelijk toegankelijk moet zijn en waar de werknemers hun pauzes kunnen doorbrengen. Nu moeten de werknemers, veelal met in teams van drie man, in de cabine van een pickup de lunch gebruiken, niet bepaald ruim en van deze tijd!
 
ONNODIG GRIEVEND
 
Natuurlijk is het voor werknemers, die aan het einde van hun werkzame leven nog naar een nieuwe baas moeten, moeilijk te acclimatiseren. Maar om nu dreigende taal te uiten en brieven te schrijven met een dreigend karakter, moet dat nou, zo vragen wij ons af.
Als ook nog de voormalige gemeentesecretaris hun opstelling in één zin durft te vergelijken met die van licht gehandicapten, autistisch gedrag enz. (zoals hij dit deed in een interne email), dan bevordert dat de onderlinge sfeer bepaald niet.
 
WETHOUDER, DOE ER WAT AAN
 
Nu er a.s. dinsdag 27 mei personeelsoverleg is met de medewerkers van SBS over deze zaken en de onderlinge verhoudingen slecht te noemen zijn, doet LH een dringend beroep op de verantwoordelijk wethouder Walters om haar verantwoordelijkheid te nemen en de communicatie weer op gang te brengen, voordat het escaleert.
Daar is niemand mee gediend.
Indien gewenst wil LH daarin wel een bemiddelende rol vervullen.
 
Ad Decker
Verkiezingsprogramma