welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Wethouder van verkeer Eric Boog heeft bij de gemeenteraadsleden geen steun gekregen voor zijn voorstel voor een tracékeuze en de bijbehorende financiering. Alleen zijn eigen D66, was kritiekloos voor. Hij heeft het voorstel nu ingetrokken. Door de inmiddels superdikke dossiers en bijlagen helpt ook een Tom Tom niet meer om de weg te vinden.
 
Zelf noemde de wethouder de studie naar de haalbaarheid van een HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum langs de Rijksweg en met een verbeterde vluchtstrook kansrijk. Dat verbaast mij niets, zolang we maar langs de rijksweg blijven is er niets aan de hand. Maar je moet door een natuurgebied en door en langs woonwijken om bij het station van Hilversum te komen. En dat verkleint de kansen enorm.
 
VERSTERKING VAN NATUURGEBIED ANNA'S HOEVE
 
'Dit voorstel wordt breed ondersteund', las ik in dit voorstel. Prima! Het heeft alleen niets met HOV te maken, uitsluitend met de financiële ruif. Het voorstel om de weg om de Berg op te breken en zo een aansluitend geheel te maken is niet nieuw. In de jaren 70 stelde de heer De Ronde (voorvechter van behoud van Anna’s Hoeve) dit al voor. Maar de gemeente schoof het achteloos terzijde. Onder het mom van versterking van het natuurgebied werd het nu opgevoerd om het dogma van de HOV te realiseren. Een dogma van € 17 miljoen.

 

MEER LOKKERTJES NODIG
 
De Stichtse lijn Almere-Utrecht is niet bepaald het probleem van Hilversum, tenzij er een railverbinding tot stand komt die dan kan aansluiten op de bestaande railverbinding naar het station Hilversum.
Bij de discussie over de spoorkruising Oosterengweg, als onderdeel van het IBP, werd meegedeeld dat de hele subsidiepot van € 50 miljoen aan zo’n project besteed moest worden. Nu staat het op de lijst van € 20 miljoen. Een finan ciële gatenkaas, ik word dus gepiepeld. 
 

 
                Echt iets voor het Wandelpad...

VERLICHTING VAN DRUK OP SOESTDIJKERSTRAATWEG?

Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zou de bus naar Hilversum nog steeds rijden via het Arenapark (ROC), maar de 33% van de getelde reizigers i.v.m. onderwijsbestemming worden opgeteld bij de passagiers van de HOV-lijn.

Moest de fly-over ook tot stand komen door de zo geprezen ‘interactieve planvorming’? Als we het nu eens zouden omdraaien: HOV van Hilversum naar Huizen v.v. en niet star vasthouden aan het dogma. Van het station naar het Mediapark via een verdiept Gebed zonder End, en een stopplaats bij het ziekenhuis!
Maar ook deze suggestie zal keurig worden vermeld in de notulen en vervolgens weggestopt bij de vele goede suggesties in de bijeenkomsten en waar ook niets mee werd gedaan.
Al onze verder bezwaren zijn te lezen in de vele dossiers die ook de wethouder ter beschikking staan.

Jan Spaans

 

Verkiezingsprogramma