welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De verbinding van Huizen naar Hilversum ondergaat momenteel een onderzoek met zoveel uitgewerkte details waar geen einde aan lijkt te komen, zodat we gerust kunnen spreken van tweede ‘gebed zonder end’.

 


Het dogma van een vrije busbaan moet er ten ‘koste van alles’ er komen volgens de provincie en de plannenmakers. Afgezien van de enorme financiële kosten (overheidsprojecten duren gemiddeld 3x keer zo lang en kosten uiteindelijk 4x zo veel) gaat het ook ten koste van het milieu en leefomgeving.

Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is een verkokerde visie op een vrije busbaan, zonder rekening te houden met de neveneffecten op de omliggende buurten, bereikbaarheid voor bewoners. Parkeernormen worden niet meer gehaald op de pas gerenoveerde Zuiderweg.


Straten worden doodlopend omdat er geen ontsluiting meer is op de Zuiderweg. Isolatie van de wijk kan alleen worden ontlopen door een enorme omweg te maken. Het HOV heeft een gigantische impact op de infrastructuur en de leefomgeving van dit gebied, dit moet je gewoon niet willen.

Naarmate het meer zichtbaar wordt hoe de inpassing er zal gaan uitzien en wat de consequenties zullen zijn, neemt het logische verzet tegen de HOV toe. Een weg over de hei heeft de politiek afgewezen met als motief: geen draagvlak. Een toren van 70 meter bij het station is door de politiek afgewezen, omdat er ook geen draagvlak voor was. De politiek zal dan ook de HOV moeten afwijzen om dezelfde redenen: er is geen draagvlak voor en het verzet zal alleen maar toenemen.


Leefbaar Hilversum is benieuwd of de heer Haselager, fractievoorzitter van de PvdA en fel tegenstander, nog steeds diezelfde opinie heeft. Tot op heden heeft hij braaf meegestemd met de andere (grotere) partijen in het nieuwe college over alle tot op heden in stemming gebrachte onderwerpen. De VVD interesseert zich alleen voor de villawijken en de autobezitters. Zij zullen dus wel voor stemmen. Net als D66, want wethouder Boog van Verkeer is opvallend stil. Het komt dus aan op de PvdA.


 Hier moet je toch niet aan denken! de Erik Boog boog boven Hilversum Oost ....Leefbaar Hilversum heeft in haar programma opgenomen dat het Arenapark (bij het ROC) het knooppunt moet worden voor het regionaal busvervoer. Verander de naam van het treinstation sportpark naar ‘Station Arenapark’ en het is duidelijk dat er een railverbinding is met het Centraal Station en Station Mediapark.

Wij zijn alleen voor een HOV-verbinding op (light)railbasis vanuit Almere naar Utrecht via Huizen en Hilversum. Daar heeft de regio en ook Hilversum belang bij. Laat de railverbinding aansluiten bij Hilversum Arenapark. Maak dáár plannen voor, ga dát onderzoeken!


Laat dit onzalige plan varen en richt u op een goed, verantwoord en zinnig openbaar vervoer dat gericht is op de praktijk van de reiziger.

Doe bijvoorbeeld wat aan het opheffen van de buslijn vanuit Nederhorst den Berg naar Hilversum. Nu moeten de mensen binnenkort omrijden via Weesp, waardoor de reistijd vel lange wordt en veel mensen zullen 'stranden' en niet meer in Hilversum naar de markt gaan. Lijkt ons een slechte zaak.

 Jan Spaans en Peter van Westing


Verkiezingsprogramma