welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Leefbaar Hilversum begrijpt als geen ander dat de komst van een tunnel onder een eventuele bus- en spoorbaan een belangrijke aanvulling op het IBP vormt omdat daardoor het laatste knelpunt van de Hilversumse ring en doorstroming van de stad aanzienlijk verbeterd wordt. Maar dat neemt niet weg dat LH zonder boe of bah akkoord gaat met dit plan. Aangezien dit de laatste ontbrekende schakel is in het IBP  hadden de kosten voor deze stapeltunnel dan niet geraamd moeten zijn in het IBP-budget? Het wordt nu door de wethouder voorgespiegeld alsof het een slimme ruilhandel is: twee en half miljoen van de gemeente tegen 70 miljoen van de provincie. Maar die 2 ½ miljoen is wel gemeenschapsgeld evenals de 70 miljoen van de Provincie. Helemaal in deze tijd van bezuinigingen!  Daar komt nog eens een opgelegde bezuiniging door het Rijk van 30% bovenop de 10-tallen miljoenen vanwege de decentralisatie. Als 2 ½ miljoen volgens de wethouder slechts een schijntje is in verhouding tot het weinige dat we wat we er voor terug krijgen dan kunnen we dat beter besparen voor het sociale domein.

Helemaal nu we uit alle hoeken verontrustende geluiden horen van o.a. bezorgde bedrijven en commités over de aanleg van de tunnel en de busbaan. Wij vinden dat er eerst serieus en zorgvuldig naar de geuite bezwaren gekeken moeten worden en waar mogelijk opgelost moet worden alvorens een verstandige, weloverwogen beslissing genomen kan worden door de Raad.

 

Het kan toch niet waar zijn dat de punten die door de insprekers zijn geuit zomaar van tafel worden geveegd? Wij vragen ons bezorgd af wat de wethouder met de vele bezwaren van het Veneta-bedrijvenpark gaat doen.

 

Zoals één van de bezwaren van de bedrijven van het Veneta-park is de stapeltunnel (het deelproject 6) tamelijk onbekend en nog niet eerder gerealiseerd in Nederland en kleven er diverse consequenties aan zoals reeds genoemd door de insprekers.               ( instorten/beschadigingen van huizen, vertraging van de bouw, daarbij komende (en overschrijdende) kosten van miljoenen euro’s).

Dan hebben we het nog niet eens over de risico’s voor de aanliggende bedrijven aan de Oosterengweg:

 

- Bereikbaarheid voor de bedrijven,

- Hoe de vrachtwagens met oplegger de goederen moeten ophalen bij de bedrijven,

- Bouwvoorzieningen,    

- Onvoldoende aandacht voor hershuffelen van bedrijven en/of bedrijventerreinen, 

- Zichtlocatie van div. bedrijven zal verdwijnen ( na lange tijd kan dit leiden tot           omzetderving)

- Overlast voor de woonwijk en de bedrijven door de bouw van de tunnel door de grote graafmachines/betonietmachines e.d. Is daar überhaupt ruimte voor in die smalle strook naast de te bouwen tunnel? (ca. 3 meter…)

- Is er onderzocht of de verkeersonveiligheid zal toe nemen?

- Het punt van de helling: 7 – 8% terwijl 4 % de norm is (dit is in strijd met vigerende regelgeving). Dit kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren naar het verkeersplein. Is er rekening gehouden met vrachtwagens met oplegger? 

- De kosten kunnen wel eens flink hoger uitpakken. Volgens het rapport van Arcadis zeker met 35% maar er wordt meer verwacht…

 

Wij delen de zorg van het Veneta-park: Laat in Hilversum niet een nieuwe Noord-Zuidlijn fiasco ontstaan…

 

LH maakt zich zorgen om de aanwonenden aan de Oosterengweg, zowel huiseigenaren alswel bedrijven, dat hun bezwaren met een Jantje van Leiden afgedaan gaan worden.

Wij zouden graag zien dat zij met respect tegemoet gekomen worden in de vorm van een oplossing. De bedrijven aan de Oosterengweg hebben zelf al jaren constructief meegedacht en mogelijkheden aangedragen waar tot nu toe niet veel mee gedaan is.

 

Er zijn reeds diverse busbaantrajecten in Nederland gerealiseerd ter waarde van miljoenen euro’s voor slechts luttele minuten tijdwinst. De verhouding is compleet zoek als je berekent het aantal reizigers op jaarbasis tot de geïnvesteerde miljoenen.

Er is reeds berekend voor het HOV traject dat het eveneens enkele minuten tijdwinst op zou kunnen gaan leveren. Je hebt dan heel wat jaren nodig voor dat het winstgevend gaat worden. Wij vinden dat dit een veel te duur project is in deze tijd van bezuinigingen gezien de winst die het op kan gaan leveren en zijn dan ook tegen.

 

Hoe zit het met de vergunningen voor de vele duizenden bomen die gekapt moeten worden. In een privé tuin is het immers altijd een hele ambtelijke procedure voor er één boom omgekapt mag worden maar nu worden er geen bezwaren geuit nu er duizenden bomen voor gekapt moeten worden. Wat is eigenlijk het financiële plaatje voor deze gigantische ‘groenoperatie’ inclusief de herplanting?  In welk gebied in Hilversum is er plaats voor duizenden nieuwe bomen?

 

Conclusie:

Het is noodzakelijk dat er een uitgebreide risico analyse is gemaakt maar goed dat het is gemaakt.  Wat er nu zou moeten gebeuren, is bekijken of er mogelijkheden zijn om die eventuele risico’s op te vangen en een plan klaar hebben liggen wanneer er zich problemen voor gaan doen.

 

Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben voor één en ander gerealiseerd gaat worden. LH blijft dit nauwgezet volgen!

 

Mirjam Kooloos

Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

Verkiezingsprogramma