welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

In mei 2009 schreef ik al een artikel over mijn bezwaren tegen de HOV-lijn Huizen-Hilversum en noemde dat een dogma van 160 miljoen.


Alle uit voorlichtingsbijeenkomsten over tracés informatie met alle variaties in het toen al dikke dossier, is alleen maar groter geworden en helpt ook een Tom-Tom niet meer om de weg te vinden. 

Dat de verkenning naar de haalbaarheid van een HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum langs de Rijksweg kansrijk is, verbaast mij niets met een verbeterde vluchtstrook. Tot zover is er niets aan de hand (zolang we maar langs de Rijksweg blijven). Je moet echter niet alleen door een natuurgebied maar ook door- en langs woonwijken om bij het station van Hilversum te komen.

Als je compositiefoto’s ziet hoe zoiets dan gerealiseerd moet worden langs de Zuiderweg, dan slaat de schrik mij pas goed om het hart.


 
Op mijn vraag "hoe het staat met de overlast van de bewoners?" wordt geantwoord: "misschien moeten we iets doen aan gevelisolatie?" Hallo! Zijn we er nog? Waar zijn we mee bezig?

Leefbaar Hilversum staat voor een leefbare directe woonomgeving voor de bewoners en  wil niet dat zij geïsoleerd in huis hoeven te zitten.

We staan voor een goede, maar ook een realistische busverbinding met onze buurgemeente. Daarom koos Leefbaar Hilversum om station Sportpark aan te wijzen als centraal punt voor de regionale busverbindingen (zie ook ons verkiezingsprogramma). Geen HOV door oost en op het Oosterspoorplein. Deze dichtbevolkte wijk heeft al genoeg meegemaakt


Het is dan ook prettig om te vernemen op de voorlichtingsbijeenkomsten, dat GroenLinks deze opvatting met Leefbaar Hilversum deelt. Als er ooit een zogenaamde light-railverbinding (tram) tot stand zal komen van Almere via Huizen naar Utrecht, is er pas sprake om een aftakking naar station Hilversum te onderzoeken.


Stop dan ook met de verdere geldverslindende uitwerking van deze onzinnige utopie van een HOV van Huizen-Hilversum. Leefbaar Hilversum zal er alles aan doen om het huidige college en met name de wethouder Verkeer tot andere gedachten te brengen.

 

Jan Spaans

Verkiezingsprogramma