welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De Gooi- en Eemlander van vrijdag 20 maart berichtte dat het ernaar uitziet dat de parkeernorm in Hilversum geen heilig huisje meer is. Deze conclusie werd door de krant getrokken omdat de SP hierover vragen stelde. Het klopt dat de parkeernorm sinds kort geen heilig huisje meer is. Maar het was Leefbaar Hilversum die dat zeer recent voor elkaar heeft gekregen.

De feiten. LH heeft in juni 2008 een motie ingediend om het college aan te sporen meer moeite te doen om Wonen boven Winkels tot een succes te maken. Het college heeft dat beloofd. Omdat LH vond dat er vervolgens te weinig gebeurde hebben wij op 11 februari jl een motie ingediend waarin we het college verzochten om de parkeernorm los te laten, als dat Wonen boven Winkels zou belemmeren. De wethouder heeft deze motie overgenomen en uitgesproken dat hij – indien nodig bereid was de parkeernorm los te laten! Dat is inderdaad opzienbarend, omdat dat voor het eerst was!

Nog opzienbarender echter was de behandeling van onze tweede motie, waarin LH het college verzocht om indien nodig financieel te investeren in Wonen boven Winkels. Het college weigerde dat en zei dat de woningbouwcorporatie maar voor die kosten moest opdraaien.

Dat vond LH niet terecht; als gemeente die zegt starterswoningen belangrijk te vinden, moet je ook bereid zijn om daar financieel in te investeren. Wethouder Ketelaar wees dat resoluut van de hand. Nee, het college zou niet financieel investeren in het project Wonen boven Winkels.

Maar gelukkig was een raadsmeerderheid het wél met ons eens. Nota bene inclusief de PvdA-fractie, die daarmee lijnrecht tegenover haar eigen wethouder ging staan. Dat was opzienbarend omdat dit in dit college nog nooit was vertoond.

Wij hebben de PVDA dan ook bedankt dat zij het lef heeft gehad om te laten zien wat dualisme inhoudt, want dat zien we veel te weinig in de Hilversumse politiek.
Marianne Berenschot,
fractievoorzitter

Verkiezingsprogramma