welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Bericht voor Hilversumse creatievelingen:
Na de verschillende debatten over het bundelen van alle creatieve krachten in Hilversum zouden wij vorig jaar het stokje overdragen aan de nieuwe cultuurcoördinator, Eric van der Want. Op het laatste moment ging deze bijeenkomst toen helaas wegens familieomstandigheden niet door. Nu wagen we een nieuwe poging...

MEESTUREN MET NIEUWE CULTUURNOTA
Op maandag 11 februari vindt in het raadhuis een bijeenkomst plaats die door de gemeente wordt georganiseerd.
De bedoeling van die avond is om het cultuurbeleid 2004 – 2007 te evalueren en om de uitgangspunten voor een nieuw cultuurbeleid toe te lichten. De cultuurnota 2008 – 2011 van de gemeente Hilversum is namelijk in voorbereiding. De punten die tijdens de door ons georganiseerde Creatieve Impulsen naar voren zijn gekomen zullen hierin worden meegenomen.
De bijeenkomst begin om 20:00 uur (koffie vanaf 19:30 uur) en rond 22:15 zal de afsluiting zijn.

CULTUURCOÖRDINATOR ONTVOUWT AMBITIES
Afgelopen maandag 4 februari heeft het Platform Cultuur met de Commissie Welzijn in Museum Hilversum gediscussieerd over het nieuwe beleidsplan voor Kunst en Cultuur voor de komende jaren. In het verlengde van onze Creatieve Impulsen zijn onder leiding van cultuurcoördinator Eric van der Want nogmaals de prioriteiten aan de orde gesteld. Het was een levendig debat over de gewenste versterking van het Hilversumse Culturele leven, zoals het aanwezige Hilversumse cultureel vermogen, marketing en cultuurbereik waaronder cultuureducatie, organisatie, samenhang en het financiële thema. Het Platform heeft zijn ambities laten zien: een aanpak die uiteindelijk moet leiden tot dat bruisende culturele Hilversum waar wij allemaal naar streven. Op 11 februari kunnen we er alles over horen!

Graag tot a.s. maandag om 20:00 uur in het Raadhuis.

Marianne Berenschot
Dick Klees

 

Verkiezingsprogramma