welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Tijdens het Besluit gisteravond werden o.a. de concern jaarstukken 2009 besproken. Dat blijft een lastige zaak. Het nieuwe college moet verantwoording afleggen over de uitvoering van het vorige.
LH vindt dat het college is op de goede weg m.b.t. de jaarstukken. Alle technische vragen zijn over de stukken naar onze tevredenheid beantwoord. We stellen voor om volgend jaar 1 boek i.p.v. 2 te maken met de programma’s als leidraad en álle benodigde diensten (lees uren en geld)  die voor die programma’s nodig zijn.

LH wil 1 integraal collegeprogramma tot 2014: opgeknipt in jaarplannen die met de raad worden voorbesproken, geaccordeerd, uitgevoerd en geëvalueerd alvorens we een nieuwe jaarcyclus starten.

De budgettering gaat wel heel erg heen en weer a.g.v. planexploitaties. De voorziening negatieve planexploitaties 2009 liep van nul op tot € 4,2 mln verlies en dat is een grote tegenvaller. De verkoopwinsten van niet-strategisch bezit en positieve grondexploitatie namen af van €. 1,8 mln naar bijna nul en dat is ook een tegenvaller.

Er is weinig te weinig controle en consistentie. LH maakt zich hier grote zorgen over en denkt dat de benodigde expertise onvoldoende aanwezig is. Hierover kunt u meer lezen in het artikel over de Zomernota.

Peter van Westing
Verkiezingsprogramma