welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Jan Spaans beëdigd als raadslid

Na een groot aantal jaren raadslid te zijn geweest voor Leefbaar Hilversum - en eerder voor het CDA - is Jan Spaans opnieuw benoemd tot lid van de gemeenteraad. De plek kwam beschikbaar door het vertrek van Karen Heerschop. ook buiten de politiek, en wel in het Hilversumse muziekleven, neemt Jan een belangrijke plaats in. Als geboren en getogen Hilversummer van Over 't Spoor heeft hij inhoud gegeven aan zowel de amateuristische- als de vakmatige muziekbeoefening in zijn dorp; als docent, beleidsmedewerker en uitvoerend musicus.

Na het behalen van het staatexamen Muziek voor trompet en blokfluit was Spaans verbonden aan tal van opleidingsinstituten, zoals het muziekinstituut Andriessen, de Federatie Van Muziekscholen, het Goois Muzieklyceum en de Verenigde Muzieklycea. Dat betrof de amateurs. Maar hij gaf ook les aan toonaangevende vakopleidingen: de Muziek Pedagodische Academie, (zowel als hoofdvakdocent blokfluit als stafdocent met de werkterreinen: organisatie van uitvoeringen, grote evenementen i.s.m. AVRO en VARA. Jan Spaans gaf ook les aan het Conservatorium in Hilversum om ten slotte te stoppen bij de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam.
Van zijn overige aktiviteiten op cultuurgebied noemen we nog verschillende multimediaprojecten van BRT en NOS waar hij als vakdidacticus aan verbonden was, zijn medewerking aan radio- en tv-uitzendingen, alsmede vele plaatopname’s. We mogen zeker niet vergeten dat Jan Spaans ook nog laureaat was op het festival van Vlaanderen met het ensemble ‘Saratoga’.

Jan Spaans is bijzonder aktief geweest in het Hilversumse verenigingsleven. Zo was hij secretaris van de jeugdafdeling van de Grafische Bond en voorzitter van de Jeugdraad Hilversum. Wat de politiek betreft bekleedde hij bestuursfuncties bij het CDA en was hij acht jaar lid van de raadsfractie. Jan was bestuurslid van Leefbaar Hilversum, waarvan 9 jaar voorzitter.

Ondanks dat hij geen lid is van een kerkgenootschap, loopt zijn studie theologie als een rode draad door zijn leven. De laatste 25 jaar gaat zijn interesse vooral uit naar judaïca, de wetenschap van het jodendom. Zijn boekenkast omvat dan ook ruim zes meter aan materiaal over deze onderwerpen. En tenslotte heeft Jan Spaans ook nog eens tijd voor hobby's: in de winter skiën, in de zomer (vanuit zijn stekkie in Loosdrecht) zeilen.

Verkiezingsprogramma