welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Het was onvermijdelijk om de riolering te vervangen op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Maar was het ook onvermijdelijk om bij het verwijderen van de oude riolering de prachtige 80 jaar oude, monumentale eiken te beschadigen door graafwerkzaamheden? Veel boomwortels zijn daarbij beschadigd; zo ernstig dat er 17 eiken ten dode opgeschreven staan. Eeuwig zonde, want het straatbeeld van de Gijsbrecht wordt daar zo kenmerkend door bepaald.

De bomen van de Gijsbrecht in gelukkiger tijden

LH stelde daarom de volgende vragen aan wethouder Rensen:

  • Is er contractueel geen protocol opgesteld waarin staat dat er volgens een bepaalde methode de boomwortels van en om de riolering verwijderd konden worden?
  • Wie is er verantwoordelijk voor deze onzorgvuldige manier van graven? Wij vinden het essentieel dat wordt uitgezocht of er een schadeclaim kan worden ingediend om er bijv. grotere bomen voor terug te plaatsen in plaats van de iele bomen die er nu geplant zijn.
  • Wilt u bij volgende projekten lering trekken uit deze tragedie (zowel voor de bewoners van de Gijsbrecht als voor het aanzicht van zo'n mooie laan in Hilversum. Wij zouden graag zien dat er een draaiboek wordt gehanteerd, om zodoende bij volgende graafwerkzaamheden de daar aanwezige bomen te kunnen sparen.

De antwoorden van wethouder Rensen luidden:

  • Nee, er is geen protocol hoe men zo boombesparend mogelijk te werk kan gaan. Maar uiteraard is er uiterst voorzichtig gegraven.
    (De buurtbewoners hebben gesignaleerd dat dit niet het geval was. Diverse foto's die zij hebben genomen, laten ons andere beelden zien dan de wethouder ons heeft voorgeschilderd. Sommige bewoners hebben 'hun' boom geen moment uit het oog verloren. MK)
    Dat er diverse bomen dood gaan is niet alleen te wijten aan de graafwerkzaamheden. Een aantal bomen was reeds ziek en het was onmogelijk om de boomwortels onbeschadigd te behouden, daar de wortels reeds vergroeid waren met de riolering.
  • Er kan niemand verantwoordelijk wordn gesteld, omdat het een onmogelijke taak is om de boomwortels ongeschonden van de oude riolering te verwijderen. Evenmin is er budget om grotere bomen aan te kopen, vandaar die kleinere bomen.
  • Uiteraard wil ook de gemeente dat de resterende bomen ongeschonden blijven na alle nog geplande werkzaamheden ter vervanging van de riolering. Men stuit echter steeds op hetzelfde probleem: de riolering ligt er al zo lang, dat de boomwortels overal in en om de rioolbuizen vergroeid zijn.

Leefbaar Hilversum houdt haar hart vast voor alle bomen die langs de te vervangen rioolbuizen liggen... en voor de bewoners van die straten. Hilversum, wees zuinig op uw monumentale groen!

Mirjam Kooloos

Verkiezingsprogramma