welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Voorafgaand aan de programmabegroting voor 2014 in het najaar is de raad voorzien van 21 pagina's tekst om op hoofdlijnen aan te geven waar de bezuinigingen dienen te vallen. Het gaat om vijf dimensies, ontleend aan het collegeprogramma. De rode draad is overduidelijk de nog uit te werken bezuiniging van € 2 mln voor 2016 en ongeveer € 6 mln tot en met 2018, normaliter het einde van de volgende raadsperiode.
Vroeger was de structuur van de zomernota gebaseerd op programma's en werd een investeringenlijst gegeven. Dit komt nu later. Gelukkig kan de raad zelf ook nog hoofdlijnen bedenken. Bij de door het college gegeven suggesties blijft de besparing op ambtenaren opvallend laag. Reageren op de ontwikkelingen bij het Rijk en de Regio spelen een rol bij de bestudering van deze nota.
Op 3 juli komt de kadernota in de raad.
Verkiezingsprogramma