welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Oud Oost een beetje mooier

In juni heeft toenmalig wethouder Ben Hammer een start gemaakt met de renovatie van de Brinkjes door in een dragline de spreekwoordelijke ‘beuk’ in het oude pompstation van Coppens erin te gooien. Daarna is in september de oude Gooise IJzerhandel gesloopt. Sindsdien staan er hekken om beide terreinen. Nou ja… doordat met name de hekken op het brinkje van het tankstation niet gefixeerd zijn, werden deze geopend en stonden er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat auto’s geparkeerd. Bovendien werd er door minder sociale Hilversummers vuil gedumpt. Al met al nog steeds geen gezicht om vrolijk van te worden.

 

Daarom werd in het periodieke overleg tussen de meedenkgroep Brinkjes en de projectgroep Larenseweg van de gemeente het idee geboren om een kerstboom te plaatsen om zodoende in deze donkere dagen de Brinkjes een vrolijker aan zien te geven. Zowel gemeente als bewoners sloegen de handen ineen …

Dit leek aanvankelijk erg goed te gaan, de organisatie was rond…  Tot bleek dat er een half jaar van tevoren een anker in de grond moest worden gegraven dat vervolgen moest inklinken. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Ook kon er geen stroom uit bijvoorbeeld de straatverlichting worden afgetapt. Het project leek te stranden.

Vanuit mijn lidmaatschap van de meedenkgroep alsmede als fractielid van Leefbaar Hilversum heb ik een beroep gedaan op wethouder Rensen, waarin we onze  teleurstelling over de gang van zaken hebben uitgesproken en hem gevraagd een laatste poging te doen. De wethouder beloofde zijn best te doen.

Enige dagen later kregen we toch groen licht: op 15 december jl. is de boom geplaatst, de verlichting aangebracht en branden de lampjes doordat de ‘buren’ van het Brinkje, de firma Mc Kinsley, zich bereid heeft getoond de stroomaansluiting mogelijk te maken. Dudok Wonen heeft aangeboden in ieder geval de stroomkosten voor haar rekening te nemen. Het schijnt dat zij zelfs een potje hebben om als sponsor op te treden, waardoor dit initiatief niet ten koste zal gaan van het projectbudget. Dat zou helemaal mooi zijn! Tevens zijn er betonblokken geplaatst, zodat het wildparkeren voortaan niet meer mogelijk is.

Ik vind dat dit een mooi voorbeeld is van een voortreffelijke samenwerking tussen bewoners, gemeente en winkeliers en hoop dan ook dat  dit in de nabije toekomst vaker op deze wijze in het nieuws komt. Onze speciale dank gaat uiteraard uit naar wethouder Rensen, de gemeentelijke diensten en project-assistent Lute Feenstra.

Als klap op de vuurpijl wordt er door de bewonersvereniging OSP e.o. een choco-instuif georganiseerd: aanstaande maandag 21 december bent u van harte welkom bij de kerstboom op de Brinkjes voor een lekker warm bekertje Hollandse traditie tussen 16.30 en 18.30 uur. Graag tot dan!

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma