welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Vorig jaar december heb ik samen met Frank Kool van GroenLinks, een onderhoud gehad met wethouder Jan Rensen over de leegstaande panden aan de kop van de Larenseweg en aan het Oosterspoorplein.
Een van de leegstaande panden aan de Larenseweg ...


Dit gesprek was op verzoek van Leefbaar Hilversum tot stand gekomen na de Discussie van november over de leegstand in Hilversum. De wethouder gaf toen aan geen partij te zijn in deze, maar LH is van mening dat het tegengaan verloedering een morele verplichting is van de raad én college. Wij vinden dat het college een voorbeeld zou kunnen geven door van een drietal, al jaren leegstaande winkelpanden te kijken een contact met de eigenaren op te nemen en te bespreken wat de mogelijkheden zijn. De wethouder stemde hiermee in en zou met zijn ambtenaren zijn best gaan doen.

Eind februari vroeg LH de wethouder wat de status was. "Zo snel gaat dat allemaal niet hoor! Bovendien moet de leegstand als geheel worden gezien. Wel zie ik kansen voor het oude GAK-kantoor" (wat nog steeds leeg staat).
We gaven de wethouder nog even tijd en in mei stelden we wederom dezelfde vraag. Weer was het antwoord ontwijkend en oogde hij wat gepikeerd en meewarig schudde Jan Rensen het hoofd.


Driemaal is echter scheepsrecht en afgelopen week wilde LH nogmaals van de wethouder feitelijk weten wat de status was en wat hij en zijn ambtenaren nu echt gedaan hadden: mails, gespreksnotities, mails, brieven ... "Ik ben geen makelaar!" was het korte, resolute antwoord. Daarmee was wat hem betreft uit moesten wij maar opmaken dat hij eigenlijk niets gedaan heeft. En dat was niet de afspraak.
Natuurlijk is het probleem groter dan alleen de Larenseweg, maar de gemeente had hier een mooi voorbeeld kunnen stellen.
Nadat eerder al de cultuur-ambtenaren het hadden laten afweten ("u moet maar contact opnemen met de wethouder") dus deze teleurstelling.
Zó vrolijk keek Jan Rensen niet tijdens het vragenuurtje ... (foto Gooi en Eembode)

En de wethouder zit er volledig naast: het college is er voor de raad en niet andersom. Wij komen als volksvertegenwoordigers op voor de belangen van de burger uit Hilversum. Maar Rensen is een autoritaire bestuurder en geen volksvertegenwoordiger. Hij stond immers op een onverkiesbare plaats op de kieslijst van de PvdA. En ik geloof niet in broodbestuurders die geen affectie tonen voor zaken die er echt toe doen.
Bovendien hadden wij gewoon een afspraak, die hij zich overigens niet meer kon herinneren. Logisch, als actie bijna een jaar uitblijft!

Ik neem aan dat u wel het TROS-programma "Radar" kent: meestal wordt daar een warme douche uitgeloofd, nu wat mij betreft een koude.

Peter van Westing


Verkiezingsprogramma