welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Na een rumoerige zomer is sinds 14 dagen de Raad van Hilversum weer van

start met belangrijke onderwerpen zoals bij commissie ruimte de behandeling

van 2 aangepaste bestemmingsplannen en vooral de behandeling van concept

masterplan Anna's Hoeve. 

LH is voor verantwoorde woningbouw in Hilversum Anna's Hoeve is laatste

grote projekt voor woningbouw, echter er kleven nog vele bezwaren aan

bv er moeten ongeveer 450 bomen gekapt worden, niet alle grond is van de gemeente

Hilversum.

Er is nog geen duidelijkheid over de mate van vervuiling van de grond dit

ivm waterzuivering die hier gestaan heeft.

 Leefbaar Hilversum is voor alsnog tegen de huidige plannen voor Anna's Hoeve

vooral op financieel vlak nog veel onduidelijken en wat risico voor gemeente

is. LH wil voorlopig uitstel van de plannen en alleen die dingen doen, die

we als gemeente verplicht zijn.

Wij staan achter de argumenten van de vrienden van Anna's Hoeve.

In commissie Verkeer en Beheer was belangrijkste onderwerp evaluatie betaald

parkeren Bloemenbuurt Noord. LH kan zich hierin vinden maar stelt voor dat

parkeren na 18.00 uur vrij te stellen. Verder kwam ontwerp groenbeleidsplan

Hilversum 2030 ter sprake, inwoners van Hilversum kunnen nog altijd hun

ideeen inbrengen.

In de commissie economie&bestuur was belangrijkste onderwerp de veiligheid

op de Groest. Er hebben zich de laatste maanden veel incidenten voor gedaan op de Groest

met als dieptepunt in augustus de mishandeling van 2 jonge meiden.

ER MOET NU WAT GEBEUREN !!!!!!!

 

B&W komen met voorstel om een proef te starten met 5 mobiele camara's op de

Groest, Leefbaar Hilversum kan hier mee instemmen echter wel onder bepaalde

voorwaarden, daar alleen camara's niets oplost het moet een pakket

maatregelen zijn oa meer blauw op straat ook later in de nacht, zero tolance

beleid, een systeem ontwikkelen waar horecaondernemers aan kunnen geven

welke personen een toegangsverbod voor hun zaak hebben en preventief

oppakken van verdachte relzoekers. Ouders van minderjarigen moeten ook hun

verantwoordelijkheid nemen. De horeca moet een strenger deurbeleid voeren.

Het zal van iedereen een extra inzet vragen en zou zich niet alleen moeten

richten op de Groest maar het hele gebied wat grenst aan de Groest bv de

zijstraten,Gooilandplein en beide zijden van het station.

 

Fractie Leefbaar Hilversum.

Verkiezingsprogramma