welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Er gaan momenteel geruchten in het raadhuis en omgeving dat Leefbaar Hilversum in bespreking zou zijn over een fusie met, of zelfs het opgaan in Hart voor Hilversum. Bestuur en fractie willen duidelijk afstand nemen van deze geruchten.

 

Uiteraard spreken de fractieleiders van beide partijen regelmatig met elkaar, echter op informele wijze, over allerlei onderwerpen, zonder wederzijdse beloften en commitments. Dat is gewoon een onderdeel van het politieke proces. Daar mogen geen conclusies als deze aan verbonden worden.

 

Leefbaar Hilversum blijft gewoon ...

 


Ons verkiezingsprogramma en onze campagne hebben ons 2 zetels opgeleverd. Daar zijn we trots op en onze kiezers dankbaar voor.

Wij dragen op een consistente, transparante en positief kritische wijze onze politieke speerpunten uit, die qua inhoud en uitstraling vaak danig verschillen met de opvattingen van Hart voor Hilversum.

 

In 2013 gaan wij ons beraden en voorbereiden op de volgende verkiezingen. Pas dan komen constructies als eventuele lijstverbindingen en andere zaken aan bod.

 

We hopen hiermee enige duidelijkheid te hebben verschaft en gaan over tot orde van de politieke dag en ons voorbereiden op de besprekingen van de begroting 2012, met als basis en leidraad onze speerpunten uit het verkiezingsprogramma.

Ons doel is en blijft bezuinigen op bureaucratie en een meer solide financieel beleid.

 

Blijft u ons dus volgen.

Bestuur en fractie Leefbaar Hilversum
Verkiezingsprogramma