welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De gemeenteraad van Hilversum heeft als standpunt over de gemeentelijke herindeling dat Hilversum (minimaal) Hilversum moet blijven. Om het proces niet te frustreren stelt Hilversum zich terughoudend op. Die bescheidenheid komt voort uit ervaringen uit het verleden. Hilversum wordt door de andere gemeenten altijd als een bedreiging gezien.

 

Leefbaar Hilversum denkt dat het uiteindelijk onontkoombaar is dat de Gooi en Vechtstreek in een paar grotere of wellicht ??n grote gemeente verandert. Hoe anders kunnen wij opboksen tegen het geweld uit Amsterdam, Utrecht en Almere. Wij liggen geografisch precies in die driehoek en er wordt vaak over ons hoofd heen beslist. Om ??n vuist te kunnen maken is herindeling noodzakelijk. Nu wordt er op allerlei niveaus tussen gemeenten overleg gevoerd. Er wordt wat afvergaderd maar vaak is dat vrijblijvend. Want in de afzonderlijke gemeenteraden worden uiteindelijk de besluiten genomen.

In de toekomst zullen we steeds meer geconfronteerd worden met gemeentegrensoverstijgende vraagstukken en dat vraagt om een grotere bestuurskracht en dus minder versnippering.

Karen Heerschop

Verkiezingsprogramma