welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen vrijdag was het Make A Difference Day, waarop landelijk aandacht werd gevraagd voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Versa Welzijn heeft alle politieke partijen de afgelopen weken benaderd om een steentje bij te dragen. Uiteraard zei Leefbaar Hilversum geen nee. Sterker nog: een drie-personen sterke delegatie, bestaande uit Mirjam Kooloos, Dick Klees en Peter van Westing, werd door het bestuur van de vereniging Anna’s Hoeve met koffie ontvangen.

WAAROM DEED LH MEE?

Allereerst om een statement te maken tegen de steeds verdere individualisering van de maatschappij. Terwijl mensen meer vrije tijd krijgen, neemt het aantal vrijwilligers juist af. Zonder vrijwilligers kunnen sportclubs, verenigingen, verzorgings- en verpleegtehuizen etc. niet bestaan. Leefbaar Hilversum vindt het eigenlijk heel normaal dat je iets voor je medemens over hebt. Ieder op zijn eigen manier in zijn eigen tijd. Dat kan een kleinigheid zijn als een boodschap doen voor je oude buurvrouw of sneeuwruimen bij het bejaardenhuis om de hoek.
Ten tweede verloedert onze leefomgeving. Veel zwerfvuil op straat of, zoals in dit geval, in de natuur, waar we toch allemaal gratis gebruik van kunnen maken en van genieten.
 

WEGWERPCONDOOMS

Na een korte uiteenzetting gingen we aan de slag. ‘Gewapend’ met huisvuilzakken en tuinhandschoenen liepen we langs de vijvers, waar vooral aan de oevers veel zwerfvuil lag: blikjes, flesjes, veel plastic zakken, wegwerpaanstekers (jammer dat deze benaming al te letterlijk wordt genomen), maar ook condooms, stoelen, borden en zelfs een parasol. Vele kilo’s troep in een paar uur. Dan realiseer je je wat een smeerpoetsen er toch rondlopen.
 

AFVALBAKKEN GEVRAAGD

Verder constateerden we tijdens onze wandeling dat er bijna geen afvalbakken langs de wandelpaden staan. Misschien is het een idee om binnen het gezichtsveld een bak te plaatsen. Zodoende hoeven mensen niet ver te lopen met hun afval en kunnen ouders er voor hun kinderen een spelletje van maken ‘wie het eerst bij de prullenbak is.’
Verder zou je aan het begin van de paden bij de parkeerplaatsen zakjes kunnen ophangen die wandelaars mee kunnen nemen om hun eigen rommel, maar ook wat zij aantreffen, mee te nemen. Wees inventief en creatief!
 

 

 

 

 

Een kapotgebroken bord 'Pas op voor drijfzand' dat in het water was gesmeten kon met moeite aan de kant worden gesleept. Gelukkig bracht de hond van een passerende wandelaar de plastic plaat op het commando 'Pak!' van zijn baas op de kant.

De perfecte vrijwilliger. Of hebben we allemaal dat commando 'Pak!' nodig?

 

DRIE OORZAKEN

Het verloederingsprobleem van onze maatschappij bestaat uit drie factoren: normbeself en educatie, het goede voorbeeld geven en strikter straffen en handhaven. Ouders moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen en de opvoeding niet alleen aan scholen overlaten, spreek elkaar aan op fout gedrag, ruim zelf je rommel op en houd als overheid meer en strenger toezicht. Ontneem vissers hun vergunning als zij na het vissen hun stek verlaten en dobbers, lunchpakketten, lege chipszakken en bierblikjes achterlaten.
Spreek jongeren aan als zij 's zomers bij de vijvers rondhangen en hun verpakkingen om zich heen gooien.
Het is onbegonnen werk als we er niet voor zorgen dat alle drie factoren meer aandacht krijgen.

 
DOE OOK MEE

Behalve dat we genoten hebben van het buiten zijn en de mooie omgeving, hadden we een goed gevoel omdat we een kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan een schoner bos en schonere vijvers. Daar doe je het toch ook voor?
Leefbaar Hilversum blijft zich inspannen voor een schoner milieu en hopen dat u ons daarin actief wilt steunen. Meld u aan als vrijwililger! Ieder paar handen extra kan altijd goed gebruikt worden.

Peter van Westing

De oogst van nog geen halve dag schoonmaak langs het water van Anna's Hoeve

Verkiezingsprogramma