welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Leefbaar Hilversum - Verkiezingskrant

Als eerste gevestigde ‘leefbaar’ partij in Nederland, te weten: “Leefbaar Hilversum”, mag je toch wel zeggen dat onze partij inmiddels (na 25 jaar) een bekend fenomeen is binnen de Hilversumse politiek. Welke andere lokale partijen er ook bij kwamen, Leefbaar Hilversum is overeind gebleven.
Intussen zijn er in het Gooi allerhande lokale partijen opgericht waaruit blijkt dat er behoefte is aan een lokale partij. Het mooie is dat Leefbaar Hilversum heeft bewezen dat een lokale partij het verschil kan maken zodat dit er dus toe doet. In de afgelopen jaren zijn er diverse pogingen gedaan om wederom lokale partijen op te richten. Echter, als je de andere lokale partijen onder de loep neemt dan zie je dat de verschillen niet onoverbrugbaar zijn. Het merkwaardige is dat zelfs het verkiezingsprogramma van een andere lokale partij het een en ander uit ons verkiezingsprogramma van 2014 heeft overgenomen. Leefbaar Hilversum vindt dat een grote eer. Wel vragen wij ons af wat de toegevoegde waarde is van diverse lokale partijen.

Leefbaar Hilversum is een steady partij. De naam zegt het inmiddels al: leefbaar. Wij staan voor een leefbaar, bruisend Hilversum. Voor ons houdt dit in dat Hilversum goed bereikbaar is en daar blijven wij ons op focussen. We willen op een verantwoorde manier nog beter de balans vinden tussen een goede doorstroming van autoverkeer, vrij liggende fietspaden en daarbij het behoud van grote bomen (bijv. bomen sparen op de Koninginneweg). Een eerlijk parkeerbeleid waarin elke automobilist mee betaalt aan het parkeren waardoor het parkeren goedkoper wordt.

12 jaar geleden introduceerde Leefbaar Hilversum een gedegen fiets-parkeerplan naar een Amersfoorts model. Het liefst zien wij ondergrondse of inpandige parkeerruimte voor de fietsen gerealiseerd op diverse plekken rondom het centrum. Het is er nog steeds niet van gekomen omdat er voor dit plan veel geld nodig is en het lastig is om de raad en wethouders hiervan te overtuigen. Gelukkig is bij veel partijen het inzicht gekomen dat het fiets parkeren echt een probleem is geworden in het centrum. Het geeft een rommelig straatbeeld en barricadeert het loopgebied. Enerzijds stimuleert de gemeente om Hilversum op de fiets te bezoeken, anderzijds biedt de gemeente geen fietsparkeerruimte naar behoren. Hoog tijd dat er een fiets deltaplan komt.

Wij zijn voor een schoon Hilversum zowel in het centrum als in de wijken.

We zijn voor duurzame investeringen die daadwerkelijk nodig zijn zoals het vernieuwen van het stationsgebied met verbrede spoorbomen op de Koninginneweg.

Hilversum is omsloten met een schitterende, groene natuur zoals bossen, heidevelden en vennetjes. Wij willen onze burgers bewuster maken van onze natuur en het ecologisch systeem om zo met elkaar sneller toe te werken naar een klimaatneutraal Hilversum. Diverse aanloopwegen naar het centrum maar vooral ook in het centrum kan het nog veel groener. Wij willen meer bloemen, bomen en kleine parkjes in en om het centrum.

Om het bruisender in Hilversum te krijgen, willen wij versoepeling van het evenementenbeleid en meer gelegenheid bieden aan opkomend talent zoals o.a. bandjes en dj’s. Kijk naar onze Mike Williams uit Kortenhoef die in 1 klap op nr 60 kwam op de lijst van de 100 beste dj’s ter wereld.

Ten slotte zijn we voor een zorgzaam Hilversum waarin mensen die het nodig hebben adequate hulp op maat krijgen. Wij willen een wethouder voor ouderen omdat deze groep steeds groter wordt. 50-plussers stimuleren hun huis tijdig levensloopbestendig te maken. Zuinig omgaan met het belastinggeld van de burgers en dus goed op de centjes van Hilversum passen.

Wij staan voor een veilige, groene, duurzame en sociale woonomgeving voor alle Hilversummers. Onze insteek is om burgers veel directer te betrekken in zaken die hen en anderen aangaan. Burgers zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek in hun eigen buurt.

Leefbaar Hilversum wil graag gebruik maken van hun expertise. Duurzaamheid bereikbaar maken voor iedereen, die een groen hart heeft voor ons mooie Hilversum

Meer weten? Kijk op www.leefbaarhilversum.nl en volg ons op Social Media: @LeefbaarHsum   

Verkiezingsprogramma