welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

LH maakt zich sterk voor projecten die de leegstand tegengaan. Wonen boven winkels, hergebruik bestaande panden alvorens nieuwbouw te plegen, stimuleren van ondersteuning voor creatieve jonge ondernemers zodat zijn in Hilversum blijven. Goed tegen de leegstand, de vergrijzing en de verloedering. En het is goed voor de economie. GroenLinks vinden wij daarbij aan onze zijde.

Groen Links moest tijdens de discssie van afgelopen week het antwoord echter schuldig blijven op de vraag wat de in de notitie genoemde 'leegstandcoach' nu precies moet gaan doen. Een coach op dit gebied kan pas aan het werk als er een analyse is gedaan van vraag en aanbod: wie is de eigenaar, wat is de bestemming en wat is de staat van het pand? Vervolgens moet in kaart worden gebracht wie er op zoek zijn naar woon/bedrijfsruimte en welke ruimte hier dus bij matcht.

Wethouder Rensen was teleurgesteld over de inhoud en vond dit geen ‘onderzoek’, zoals GL had aangekondigd. Hij gaf aan dat de gemeente erg zijn best doet om bijvoorbeeld de eigenaar te vinden voor het leegstaande GAK gebouw bij het station en voor de Melkfabriek aan de Larenseweg.

NU NOG LEEG...

Namens LH heb ik aangegeven dat wij het college en de ambtenaren een reactieve houding verwijten. Al wekenlang is ondergetekende bezig om de Stichting Magdalena en de afdeling Cultuur te bewegen iets te doen aan de leegstaande panden aan het begin van de Larenseweg en tegenover het Oosterspoorplein. Stichting Magdalena gaf aan weinig capaciteit te hebben voor het uitzoekwerk in mensuren en qua geld voor het opvragen van gegevens bij het Kadaster. De gemeente blijkt uit door niet-communicatie: meermalen heb ik gemaild met een voorstel dat de gemeente de het onderzoek naar de eigenaren op zich neemt en dat ik wel met hen wil gaan praten om te zien waarom het niet verhuurd wordt en hoe we dit zouden kunnen realiseren. Tot gisteren bleven mijn mails onbeantwoord…

Tot ik per email aangaf aan de desbetreffende beleidsmedewerker dat ik dit voorbeeld te berde zou brengen in de discussie. Binnen tien minuten was er een reactie met excuses. En of ik toch vooral geen naam wilde noemen. Een illustratief voorbeeld.

BINNENKORT WEER 'LEVEND'?

LH zou LH niet zijn als wij niet met een concreet voorstel zouden komen. Laten we als pilot enkele leegstaande panden in Hilversum Oud-Oost in kaart brengen, de eigenaren benaderen en in gesprek gaan over de oorzaken waarom hun pand nog leeg staat en wat we daaraan zouden kunnen doen. Wij geloven in kleinschaligheid. Het gaat niet alleen om grote panden, maar ook om kleine leegstaande winkels die de buurten een trieste aanblik geven. Een vorm van verloedering waar de gemeente iets aan kan en moet doen.

Wethouder Rensen heeft hier positief op gereageerd. LH en GL zullen nu samen met wethouder om de tafel gaan zitten om dit ver der vorm te geven en afspraken te maken over kaders en tijdlijnen. Wie niet waagt die niet wint.
Wordt dus vervolgd.

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma