welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Hilversum is een mooie, dynamische gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dat moet vooral leefbaar blijven. Maar Hilversum verandert ook: demografisch, mentaal, sociaal. Meer mensen, meer auto's, meer woningen: de balans is fragiel.


Daarom is de gemeente druk bezig met het ontwikkelen van een visie voor ruimtelijke ordening de komende 20 jaar. Wethouders en ambtenaren maken plannen voor onze toekomst. Daarom is het zeer belangrijk dat zowel burgers als raadSleden als hun vertegenwoordigers hun mening kunnen geven.

Een half jaar geleden is daarom een raadsteam opgericht, dat periodiek met de gemeente van gedachten wisselt over dit moeilijke, maar zeer belangrijke onderwerp.

Eerste stap is dat alle politieke partijen een van hun afgevaardigden een 'droom' laten verwoorden hoe zij Hilversum in 2030 zien. Deze dromen zijn en worden gepubliceerd op de gemeentepagina's in de Gooi en Eembode.

Deze week zijn de laatste aan de beurt, waarom die van Leefbaar Hilversum. Hieronder treft u mijn 'droom' aan:

 


 

 Hilversum, augustus 2030.

 

"Hilversum is een dorp gebleven met een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. De omgeving van het Oosterspoorplein is art regio geworden, met veel kunstenaars en artiesten die boven hun eigen fraaie winkels en galerieën wonen. Er zijn  meer kleine, groene oases van rust gecreëerd.

Het openbaar vervoer binnen Hilversum is gratis,schoon en efficiënt. Mensen worden vanaf de P&R terreinen aan de rand naar het centrum of naar hun huis vervoerd. Het autobezit is gemaximeerd tot 1 per huishouden. Fietsgebruik wordt gesubsidieerd en er is een toelage voor het onderhoud.

De kruistunnels, die oost en west en noord en zuid verbinden, zijn net af en kruisen elkaar net onder het nieuwe, ondergrondse treinstation. Daardoor is juist meer plaats gekomen voor de natuur en zijn vele vierkante meters aan haar teruggegeven.

 

Ouderen hebben hun plaats heroverd in de maatschappij en worden niet meer weggestopt in verpleeghuizen en bejaardenoorden. Er is veel kleinschalige zorg in de wijken, waar de afgelopen jaren veel levensloopbestendige huizen zijn gebouwd. Er zijn ook speciale familiewoningen gebouwd waar 3 generaties samenwonen. De opa’s en oma’s passen op, zodat kinderen niet meer van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat op school en opvang zijn, waardoor het familieleven weer hechter is geworden.

De relatie tussen de gemeente(raad) en haar inwoners is sterk verbeterd. Er zijn veel bijeenkomsten in buurten en wijken, meer inspraak door buurtraden met eigen budget.

 

Uitgaan is weer leuk en veilig in Hilversum. Er zijn veel buurthonken gekomen waar de jeugd zelf verantwoordelijkheid voor draagt.

Cafés gaan om 01.00 uur dicht zodat er geen gezwerf meer is op straat, waardoor ruzies en escalaties uitblijven. In de kroeg moet vindt standaard controle plaats door blaastesten en of kroegbazen zich aan de regels houden.

 

Ook op het gebied van recreatie en cultuur bruist Hilversum als nooit te voren. De jeugd vooral in poptempel De Vorstin, Gooiland is volledig vernieuwd en de klassiek-liefhebbers kunnen terecht in de Zuiderkerk. De Clemenskerk is een multifunctionele tentoonstellingsruimte, waar zowel moderne kunst, antropologische kunst als oudheid aan bod komt.

 

Als ik op deze mooie zomeravond door Hilversum loop, dan zie ik veel mensen op straat, genietend van de ondergaande zon op gezellige terrasjes in het stadspark, waar vroeger het bovengrondse station stond, en kinderen spelen in de draaimolen, ouders vrolijk praten en opa’s en oma’s glimlachend toekijken."

 

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma