welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
De gemeente Hilversum moet 10 miljoen euro gaan bezuinigen de komende jaren. In het collegeprogramma ‘De bakens verzetten’ staat dat de gemeentelijke organisatie slanker, efficiënter en kleiner moet worden. Dat ondersteunt Leefbaar Hilversum van harte. Maar de acties en plannen hoe dit aan te pakken door het college, bleven vaag.

Wethouder Lon Jooren- van der Boor gaf in het najaar aan ‘een verwaarloosde organisatie’ aangetroffen te hebben. Zorgelijk! “Daar moet in geïnvesteerd worden in plaats van bezuinigd.”
LH heeft toen geopperd dat je eerst moet analyseren met wie je binnen de ambtelijke organisatie verder wilt en met hoeveel. Daarna pas investeren in opleidingen.
Door het inhuren van een externe met veel ervaring en visie zou je op die manier én geld besparen én een betere organisatie creëren. Er is namelijk niemand in welke organisatie dan ook, die zichzelf weg zou bezuinigen. Externe expertise zou dus onafhankelijk zijn en zich zelf vele malen terugverdienen.
Wij hebben als enige politieke partij onze verantwoordelijkheid genomen door in ons verkiezingsprogramma reeds aan te geven dat we met fors minder ambtenaren toe kunnen en hoe we die bezuinigingen snel en stevig zou kunnen bereiken. De enige manier om snel resultaat te behalen, is een vacaturestop op de tientallen vacatures die er zijn. Het ontslaan van ambtenaren is ingewikkeld, kost veel geld en levert pijn op in de organisatie. Een vacaturestop kost op zich niets en geeft dus geen pijn.

Afgelopen herfst heeft Leefbaar Hilversum tijdens de raadsbesprekingen over de noodzakelijke bezuinigingen, behalve te pleiten voor externe expertise omtrent het personeelsbeleid, tevens voorgesteld om een vacaturestop in te stellen. Een motie daarover werd verworpen door de coalitiepartijen en door het college; de wethouder vond een vacaturestop niet opportuun.

Als je nu de gemeentelijke website bezoekt en klikt op “Vacatures”, dan is het scherm maagdelijk leeg. Geen enkele functieomschrijving meer te lezen! Zou er dan toch sprake zijn van een vacaturestop?
Ook uit de kring van ambtenaren hoorden wij dat er ondertussen wel degelijk een vacaturestop is ingesteld. Dat was alleen niet bekend bij de raad: Er mocht geen ruchtbaarheid aan de vacaturestop worden gegeven. Daarom hebben wij via een email aan wethouder Jooren- van der Boor 2 weken geleden gevraagd wat er nu aan de hand was. Waarom toch die geheimzinnigheid?
Nu blijkt dat het college nota bene al in februari heeft besloten tot de voorlopige maatregel van een selectieve vacaturestop, voor onbepaalde tijd. Die maatregel is inderdaad alleen aan het personeel bekend gemaakt. Pas in mei zal er een presentatie aan de raad worden gegeven over de ontwikkelingen in de organisatie.

Leefbaar Hilversum vond het zeer teleurstellend dat haar voorstel voor een vacaturestop door het college naast zich neer is gelegd in het afgelopen najaar. Wij vinden het des te merkwaardiger dat een half jaar later blijkt dat deze toch is afgekondigd en nog vele merkwaardiger dat dit ‘verborgen is gehouden’ voor de raad. Er is veel kostbare tijd verloren gegaan aan het niet sneller inkrimpen van de organisatie met hoge kosten van dien.
Waarom nu toch maar wel deze vacaturestop? Het zal wel “voortschrijdend inzicht” zijn of zoiets. Een direct effectieve aanpak van het college was veel beter geweest voor de Hilversummers.
Wij blijven de bezuinigingsacties strak volgen en zullen blijven komen met suggesties. De eer is ons blijkbaar niet gegund, maar dat hoeft ook niet. Het gaat uiteindelijk om het resultaat.
Niet voor niks was en is ons devies: “Bezuinigen op de bureaucratie!”

Henk Blok & Peter van Westing
Verkiezingsprogramma