welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Op 8 oktober werd door de bewonersverenigingen OSP en omstreken, Geuzenbuurt en Klein Rome een buurtwandeling georganiseerd. Reden was om aandacht van politiek Hilversum te vragen voor de verpaupering, verloedering en onveiligheid in de wijk.

Met onder anderen burgemeester Broertjes en wethouder Van Osch en van iedere partij wel een raadslid in de gelederen, liep een flink gezelschap eerst door de Geuzenweg. In deze straat hebben buurtbewoners veel last van huisjesmelkers. De huizen worden bewoond door talrijke huurders en amper tot niet onderhouden. Betonrot, kozijnen waar geen verf meer op zit en lakens voor de ramen.

Het is ontzettend jammer om te zien dat de buurt hier zo achteruit gaat. De eigenaren van de woningen zijn wel bekend, maar door het gedoogbeleid door de woningnood in Hilversum, wordt niet tegen hen opgetreden. Het is de bewoners een doorn in het oog en dat is terecht; daar waar de bewoners duidelijk trots zijn op deze leuke, gevarieerde straat en hun huizen goed onderhouden, vallen de totaal verpauperde huizen duidelijk op!

 

Na de Geuzenweg was het Oosterspoorplein te bekijken. Hier vielen de vele lege fietsplekken op aan de centrumkant van het spoor, terwijl de fietsen op het Oosterspoorplein lukraak op het plein te leken gezet. Zelfs in de fietsenrekken was hier en daar nog wel plaats, maar omdat het voor mensen helemaal geen consequenties heeft om de fiets maar neer te zetten waar het uitkomt, is het zoeken naar een vrij plekje blijkbaar nog teveel werk.

 

Foto Gooi en Eemlander


Ook is gekeken naar de gevaarlijke situatie op de hoek Zuiderweg/Kleine Drift. Fietsers zijn pas op het allerlaatste moment zichtbaar, de haaientanden staan wel voor het zebrapad maar niet meer voor het fietspad. Omdat er geen drempel of iets dergelijks is gelegd, komen automobilisten met een stevige vaart aanrijden en worden dan geconfronteerd met overige verkeersdeelnemers die voorrang hebben. Een meewandelende buurtbewoner vertelde dat hij regelmatig aangereden fietsers een helpende hand heeft moeten bieden. Overigens is de gemeente wel op de hoogte van dit gevaarlijke kruispunt en er ligt ook een stappenplan klaar om de situatie overzichtelijker te maken om ongelukken te voorkomen.

 

Op de Kleine Drift werd de situatie bekeken rondom zwerfvuil. Op een kleine afstand van elkaar zijn twee snackbars. De prullenbakken zijn schaars, waardoor veel vuil op de grond of naast de prullenbakken verdwijnt. Een doorn in het oog voor de snackbareigenaar die we daar hebben gesproken.

Ook is het prullenbakje wat er nu staat, veel te klein voor het afval wat er in gaat. Een medewerkster van de gemeente pakt deze klacht direct op; afspraken voor een grotere prullenbak op een handigere plaats worden direct gemaakt. Maar de snackbareigenaar krijgt van een van de bewoners ook terug: het is ook de eigen verantwoordelijkheid. Waarom staat de prullenbak van de snackbareigenaar niet buiten?

 

Het opvanghuis Ascensio voor moeilijk opvoedbare jongeren op de Kleine Drift, zorgt ook voor veel overlast. De jongeren hangen ’s avonds laat op straat rond en vallen vrouwen lastig. Helaas wordt hier niets aan gedaan.

 

Wat tot slot opvalt zijn de vele fietsen die aan het begin van de Kleine Drift op de stoep staan.  Een kinderwagen of een scootmobiel kan hier niet langs. De mensen worden gedwongen om op straat te lopen/rijden, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt.

 

Na de Kleine Drift was het de beurt aan de Professorenbuurt. Hier valt direct op, dat sommige huiseigenaren hun huizen, verhuurd of niet, zeer mooi hebben opgeknapt.

 Deze huizen staan er fraai bij en de authentieke details zijn weer helemaal teruggebracht. Maar helaas, ook hier zien we het contrast als het gaat om huizen van huisjesmelkers die alleen maar uit zijn op snel geldelijk gewin. De huizen worden slecht onderhouden, deuren worden in de monumentale panden geplaatst waar ze niet zouden mogen zitten.

Ook hier ergeren bewoners zich enorm aan de verpaupering van hun buurt. Zij zien met lede ogen aan dat er steeds meer huisjesmelkers de woningen opkopen en die kamertje voor kamertje verhuren.

 

In de Professorenbuurt is, zo wordt ons verteld, veel opgeknapt met de leningen die via de gemeente konden worden aangevraagd en dat is te zien. De bewoners vinden het heel jammer dat deze leningen niet meer worden verstrekt, omdat zij hiermee echt de buurt weer wat mooier zagen worden. 

 

Ook zijn er veel onveilige achtergangen. Bewoners doen weinig aan preventie en lichten met sensoren zijn uitzonderingen. Dat is jammer, want het maakt de gangetjes achter de huizen voor de bewoners zelf onveilig en het is natuurlijk een goed heenkomen voor de eventuele inbrekers.

 

Na de rondwandeling komen we aan op de Zuiderweg. Dit stuk Zuiderweg is éénrichtingverkeer, maar helaas, in de vijf minuten dat wij hier staan, zien we tot twee keer toe automobilisten tegen het verkeer inrijden. Een automobilist die hierop wordt aangesproken en waarmee afgesproken wordt dat hij de eerste zijstraat rechts in rijdt, rijdt uiteindelijk toch gewoon door.

 

Hierna eindigen we weer op het Oosterspoorplein, waar iedereen het nog steeds jammer vindt dat het viskraampje, wat het plein op zou gaan sieren, nog steeds niet aanwezig is.

 

Ondanks het feit dat de weergoden ons niet erg gunstig gezind waren, al met al een leuke, leerzame wandeling die voldoende stof opleverde voor zowel raad als college om over na te denken.

Hilversum Oost verdient volgens Leefbaar Hilversum wat meer aandacht als het gaat om handhaving. De mensen in de wijk moeten ondersteund worden bij hun goede initiatieven, zodat verpaupering en verloedering tegen worden gegaan en de veiligheid wordt verhoogd.

Wethouder Van Osch heeft in ieder geval veel foto's gemaakt en aangeven er met zijn ambtenaren over te gaan praten. Dat is in ieder geval een bemoedigend signaal.


Esther de Greef

Verkiezingsprogramma