welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
De verkiezingcampagne is nu zo'n beetje halverwege. Door het betere weer van afgelopen zaterdag was het druk op de Groest en er waren veel burgers geïnteresseerd in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Hilversum.
 
Het viel mij op dat het centrum van Hilversum veel bezoekers vanuit de regio mag verwelkomen. Hieruit blijkt maar weer dat Hilversum een voorname regiogemeente is.
Leefbaar Hilversum is er ook voor de ondernemers. Tijdens diverse gesprekken met ondernemers op de Groest kwam duidelijk naar voren dat de veiligheid op de Groest verbeterd dient te worden.

BROMFIETSVERBOD OP DE GROEST

Leefbaar Hilversum stelt dan ook een (brom-)fiets verbod voor op de Groest, zowel overdag als 's nachts. Gevolg hiervan zal zijn dat voetgangers zich veiliger zullen voelen en niet omver gereden worden door o.a. scooters.
 
In de nacht is het voordeel van dit verbod minder lawaai voor centrumbewoners en minder illegaal alcoholgebruik door jongere, die alcohol meenemen onder het zadel van de scooter. De scooters kunnen 's avonds gestald worden op het marktterrein.
 
Er is reeds een verbod op het gebruik van alcohol op de openbare weg. Op de Groest echter wordt
hier helaas niet op gecontroleerd, laat staan dat er verbaliseerd word door de politie.

ER MOET WAT GEBEUREN OP DE GROEST
 
Leefbaar Hilversum wil 24 uurs cameratoezicht op de Groest. Het gevolg zal een veiliger winkel/uitgaansgebied
zijn, zodat er weer meer burgers naar Hilversum komen om te winkelen en uit te gaan. De zijstraten van de Groest zullen ook moeten vallen onder dit cameratoezicht. E.e.a. houdt in meer blauw op straat en minder blauw binnenhouden in het politieburo.
Deze website staat open voor suggesties. Mail ons en wij nemen contact met u op.
Gerrit van der Waals

Verkiezingsprogramma