welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

?De gemeentelijke bemoeienis met kunstgrassportvelden beperkt zich alleen tot de voetbalsport,? zo staat er in het Kredietvoorstel tot het realiseren van een kunstgrasvoetbalveld bij v.v. Victoria op sportpark Loosdrecht. Dit voorstel stond voor de jongste raadsvergaderiing op de agenda.

Is dit beleid, historie of - zoals het stuk doet vermoeden - een cadeautje voor de twee gedupeerde voetbalclubs die ofwel moesten verhuizen ofwel velden in moesten leveren?

 

Leefbaar Hilversum zou graag zien dat er een gemeentelijk beleid komt ten aanzien van de subsidiering van sportaccommodaties in de breedste zin des woords. Alleen al op basis van het gelijkheidsbeginsel is dit noodzakelijk. Want waarom alleen voetbal en geen andere buitensport, zoals bijvoorbeeld hockey? Zoals al geconcludeerd in het daadsvoorstel: hockey- maar ook tennisverenigingen initi?ren en bekostigen die aanleg van kunstgrasvelden zelf.

 

In de media wordt er steeds vaker gewezen dat de Nederlandse jeugd te weinig sport en daardoor te dik wordt. Als wij er ons als gemeente voor in willen spannen de jeugd zoveel mogelijk te laten sporten, zullen wij ook de faciliteiten moeten bieden en moeten wij er vooral voor zorgen dat alle sporten voor alle bevolkingslagen toegankelijk zijn en niet alleen voor kinderen uit bemiddelde gezinnen. Dit moet vooral de SP toch aanspreken.

 

Om u een idee te geven wat voor prijsverschillen er voor jeugdleden tussen verschillende sporten in Hilversum zijn:

Een juniorlid van een voetbalvereniging als Wasmeer (in het bezit van 1 gesubsidieerd kunstgrasveld) betaalt per seizoen aan contributie ? 82,50 en een toeslag van ? 10,- voor het gebruik van de clubkleding.

Een juniorlid van de hockeyclub Spandersbosch (in het bezit van 2 zelf bekostigde kunstgrasvelden) betaalt per seizoen ? 240,-. Kleding dient zelf te worden aangeschaft en voor de zaalhockeycompetitie geldt een extra toeslag van  ? 60 ? 65,-. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de vele binnensporten die gebonden zijn aan dure, overdekte  sportaccommodaties.

 

LH pleit voor een sportbeleid met ?gelijke rechten? voor alle sportclubs en vooral een sportbeleid dat de sport voor de jeugd laagdrempelig is, zodat we op basis van vastgesteld beleid keuzen te maken.

Wij realiseren ons dat dit beleid er nu nog niet is en willen de voetbalvereniging Victoria niet duperen. Wij stemmen in met het realiseren van een kunstgrasveld op sportpark Loosdrecht.

 

Onze vraag: ?Wanneer kunnen wij beleid en objectieve toetsingscriteria verwachten van het college om subsidieaanvragen van sportorganisaties te beoordelen in het licht van het collegeprogramma?'

Hans Smith, raadslid

Verkiezingsprogramma