welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Eind september zal op een buurtbijeenkomst van de gemeente te zien zijn hoe het plan voor het ontwerp 'wonen-zorg-welzijn-educatiecentrum' op het Lieven de Keyterrein eruit gaat zien. De buurtbewoners hebben echter al eerder de gelegenheid gekregen zich te oriënteren. Woningcorporatie De Alliantie heeft een maquette ter beschikking gesteld aan bewonersvereniging BIK. Aan de Lieven de Keylaan hebben wij ons ervan kunnen overtuigen dat het beoogde terrein inderdaad erg vol zal komen te staan.

Bewoners en andere geïnteresseerden vormen zich een beeld
van wat er op het beperkte terrein allemaal is gepland

Om een goed inzicht te krijgen in het effect van het woonzorgcentrum op de omgeving is er een maquette gemaakt. Volgens de Tangram-projectleider is deze maquette alleen een impressie, geen natuurgetrouwe maquette. Onze impressie is dat de architecten erg hun best hebben gedaan om de massaliteit minder zwaar te laten overkomen. De hele trukendoos is opengezet: verspringende niveaus, inspringende gevellijnen, variatie in gevelontwerpen... Maar ondanks dat dat knap is gedaan, blijft de overtuiging bestaan dat het terrein is volgepropt. De planologische verhoudingen in deze buurt kloppen nu nog als een bus. De verhouding tussen de ruimte die de school innam en het omringende groen is harmonieus. Daarvan lijkt in de plannen geen sprake meer.

MAQUETTES EN TEKENINGEN VAAK OPTISCH BEDROG

Zo'n driedimensionele weergave laat zien hoe de wijk eruit ziet als je er met een vliegtuigje overheen vliegt. De meeste mensen zullen er echter doorheen lopen of rijden en er vanuit hun huiskamer tegenaan moeten kijken. Dan is het effect echt anders. Een betrouwbaar beeld krijg je alleen als je er vanaf het maaiveld tegenaan kijkt. De horizon hoort op ooghoogte te liggen. Dan zie je dat ten opzichte van de centrale, hogere gebouwen, de lagere gevels aan de buitenzijde naar verhouding vele malen hoger worden ervaren.

Kijk eens naar de foto's die van de maquette zijn gemaakt. Als je deze foto in werkelijkheid zou willen maken moet je in een nog hogere boom klimmen dan die op de voorgrond. Je ziet het dus in vogelperspectief. Maar niemand kan vliegen. Daarom zijn we er bang voor dat de rand van het complex in werkelijkheid veel massaler zal overkomen dan de tekeningen en maquette laten zien.

BUURTBEWONERS VOELEN ZICH GENEGEERD DOOR GEMEENTE

Buurtbewoners, verenigd in de al acht jaar strijdende BIK, hebben hun grieven nogmaals op een rijtje gezet. BIK begon als meedenkgroep. Maar omdat zij vindt dat ze niet heeft mogen meedenken heeft men die aanduiding laten vallen. BIK zegt dat er geen openheid van zaken wordt gegeven en dat er geen dialoog met de buurtbewoners heeft plaatsgevonden. De vereniging constateert ook dat er veel noodzakelijke informatie door de gemeente is achtergehouden. Een voorbeeld daarvan is het NIZW-rapport, waarin is gewaarschuwd tegen teveel functies in het centrum. Vaak is er volgens hen een valse voorstelling van zaken gegeven, zoals gemanipuleerde tekeningen. 'De gemeente heeft daardoor de renteteller flink laten doortikken', aldus BIK. Vorig jaar heeft burgemeester Bakker de vereniging hiervoor zijn excuses aangeboden. Hij erkende dat de communicatie tussen de gemeente en de vereniging zeer slecht was en beloofde beterschap. Maar volgens BIK is er helaas erg weinig verbeterd.
Pas medio augustus is er eindelijk weer een gesprek geweest met wethouder Hammer.

Vanaf 27 augustus staat de maquette in het Raadhuis. Op 28 augustus zal de welstandscommissie hem gaan bekijken. Op 9 september is er een presentatie aan B en W.

Dick Klees

Foto's maquette: Huib van Middelkoop

Lees ook: Bewoners onaangenaam getroffen door opstelling  SP

Verkiezingsprogramma