welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Opnieuw grote onrust over het nieuwbouwplan voor de woondienstenzone Lieven de Key. De bewoners zijn overvallen door bouwtekeningen waarop te zien is hoeveel hoger en massaler de nieuwbouw dreigt te worden. De voor de buurtbewoners alarmerende voorgeschiedenis heeft het vertrouwen in de lokale overheid er niet groter opgemaakt. Nu probeert John van Otterloo van collegepartij SP de bal terug te kaatsen naar de bewoners. 

 

 

In de Gooi en Eemlander zegt de SP dat de bouw door moet gaan omdat dat anders geld kost. ‘Dat maakt ons als gemeente onbetrouwbaar,’ aldus Van Otterloo. Die opmerking heeft de buurtbewoners onaangenaam getroffen.

 

DIT IS HET FOUTE DENKEN

 

Kazia Stijvers van Buurtbelangen Invulling Keyplan (BIK) vindt dat Van Otterloo duidelijk het politieke denken karakteriseert; een manier van denken die volgens haar verkeerd is. Mevrouw Stijvers zegt ook niets te zien in de oplossing van D66-fractievoorzitter Barend Smit. Deze zei in de krant: ‘Laten we eerst maar beginnen met de beide scholen (Hilfertsheem-Beatrix en de Da Costaschool) en niet wachten tot het hele plan rond is’. Dat is volgens BIK niet de juiste wijze het probleem op te lossen. BIK is een sterk gemotiveerde belangenclub met een achterban van 114 actieve leden die het er niet bij laten zitten. Op iedere raadsvergadering doet BIK van zich spreken met opvallende kreten die de raadzaal opsieren, maar vooral: wakker moeten houden.

 

VALSE VOORSTELLING VAN ZAKEN

 

De voortdurende vertragingen zijn het gevolg van steeds verdere uitbreiding van het bouwplan. Na het programma van eisen uit 2003 zijn er nog veel functies bijgekomen.

De buurt protesteert ook tegen het achterhouden van informatie, zoals het NIZW-rapport waarin wordt gewaarschuwd voor het te grote aantal functies in de toekomstige woondienstenzone. Ook zegt het Bik dat er op verschillende momenten valse voorstellingen van zaken zijn gegeven, doordat tekeningen gemanipuleerd bleken. “Er is geen openheid van zaken gegeven, geen dialoog met de buurtbewoners gevoerd”, aldus Kazia Stijvers va BIK. ‘Als je als gemeente betrouwbaar wilt overkomen zeg je: het is fout gegaan en we gaan het plan opnieuw en adequaat aanpakken, in samenspraak met de buurtbewoners. Dan staat er binnen twee jaar een gebouw en zijn al die bezwaarprocedures niet meer nodig’.

 

GEMEENTEBESTUUR: WEES BETROUWBARE PARTNER

 

Wij zijn het met BIK eens dat wat nu dreigt te gebeuren – koste was kost het bouwplan laten doorgaan – de onbetrouwbaarheid van de gemeente juist in stand houdt. Buurtbewoners van het Lieven de Keyproject worden door deze handelwijze ernstig gedupeerd.

Wethouder, de buurt heeft al bijna anderhalf jaar langs officiële weg niets van u gehoord. Ga met de buurtbewoners praten om gezamenlijk tot een plan te komen dat past in de maatvoering van de wijk.

 

Dick Klees

Verkiezingsprogramma