welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op 29 en 30 juni j.l. heeft de Discussie plaatsgevonden rondom de zomernota. Tevens zouden de eerste budgetrapportage en het jaarverslag 2010 besproken worden.

 

De behandeling van de zomernota nam echter beide dagen in beslag, zodat er op 7 juli a.s. een nieuwe vergadering is ingepland voor budgetrapportage en jaarverslag 2010. Het werd dus 2 dagen een latertje.

 


Het bespreken van zomernota heeft zeer veel tijd gekost. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de voorgestelde bezuinigingen op de cultuursector.

Leefbaar Hilversum is voor een rijk en goed aanbod van cultuur voor de burgers van Hilversum, maar doorgaan op de huidige voet is niet meer betaalbaar. Er dient dan ook met beleid bezuinigd worden in deze sector.

 

LH roept de diverse organisaties op om meer ondernemerschap te tonen, meer, intensiever en beter te gaan samenwerken met elkaar en vooral geen blokkades naar elkaar op te leggen. De overheadkosten zou men samen kunnen delen  of kunnen verlagen door samen te werken.

 

De gemeente Hilversum kan het geld maar één keer uitgeven. Het rijk legt dwingend bezuinigingen op! De Raad moet keuzes maken en keuzes maken is zeer lastig en moeilijk. Het is een ondankbare taak en zeker geen sinecure om te moeten vaststellen welke organisaties in de gezondheidszorg, ouderenzorg, cultuur etc. moeten inleveren.

 

LH heeft al in het najaar van 2010 een motie ingediend om per direct een vacaturestop in te stellen bij de gemeente. Deze motie is in de Raad verworpen (spijtig genoeg).

Het college heeft in februari 2011 alsnog besloten een vacaturestop in te stellen: eigenlijk een half jaar te laat! Door deze vacaturestop besparen we veel geld: ongeveer € 60.000,- per vacature. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

 

Het college gaat nú pas onderzoeken of inkoop van de gemeente niet goedkoper kan. Een inkoopbesparing van 10% betekent al een besparing van € 800.000,- per jaar.

 


Door deze besparingen kan het college de nu voorgestelde bezuinigingen bijvoorbeeld op cultuur en Versa Welzijn iets minder heftig doorvoeren.

LH is van mening dat op het ambtenarenapparaat zelf, ook qua intern samenwerken en procesverbetering veel slimmer kan worden gewerkt. Dat levert nog veel meer geld op  dan die € 800,000,-. Dan kan er dus nog wat minder op (ouderen)zorg, WMO en cultuur bezuinigd worden.

Ook voorziet LH weer grote financiële risico's en problemen bij de bouwplannen die dit college heeft voorzien voor het Langgewenst. We rekenen ons weer van tevoren rijk, er gaan weer tegenvallers komen van vele euro's, waardoor we als gemeente weer meer moeten lenen en meer rente moeten gaan betalen. diezelfde rent zal n aar verwachting de komende jaren alleen maar stijgen. Dáár maken we ons grote zorgen over. De Hilversumse belastingbetaler gaat ervoor opdraaien. Hebben we dan niets geleerd van die megalomane projecten als Lieven de Key die gigantische verliezen hebben opgeleverd afgelopen jaren?


De gehele Raad heeft een voorbehoud gemaakt op de plannen van het college. Op 7 juli dus nog verder discussiëren en op 13 en 14 juli  moet de Raad besluiten nemen.

 

Wordt dus vervolgd.

 Gerrit van der Waals en Peter van Westing

Verkiezingsprogramma