welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Fractievoorzitter Marianne Berenschot heeft besloten haar lidmaatschap van de gemeenteraad per direct te beëindigen.

De fractie vindt dat jammer, juist nu een periode is aangebroken waarin de samenwerking met DLP Hilversum gestalte krijgt. Tegelijkertijd respecteert LH Marianne’s besluit. Zij heeft zich, ook als raadslid, altijd hard ingespannen.

Na het zomerreces zal bekend worden gemaakt wie de nieuwe fractievoorzitter en het nieuwe raadslid zullen zijn.

Verkiezingsprogramma