welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Hilversum heeft een gebouw met een bijzonder verhaal. Het vreemde is dat maar heel weinig mensen dat verhaal kennen. Het gebouw is nl. gecamoufleerd, zodat het totaal niet opvalt als het omvangrijke communicatiecentrum dat het in de Tweede Wereldoorlog ooit was. De Duitsers hadden Hilversum uitgekozen als plaats voor de Nachrichtendienst voor heel Nederland. Een kwetsbaar object, omdat de geallieerden het natuurlijk zouden willen verwoesten. Vandaar dat deze communicatiebunker in een villawijk werd gebouwd, met daar bovenop een huis dat daar heel goed past. Vanuit de lucht was er niets verdachts te zien. Het dagelijks leven werd zelfs nagebootst door Duitse soldaten die geregeld de was buiten hingen en af en toe wat auto?s moesten verplaatsen.

 

Kaart van het bunkercomplex

 Historische kaart va de Camouflagebunker (van de site van Wijkvereniging De Parken)

 

Zo?n bijzonder complex moet behouden blijven. Dat is ook 60 jaar lang gebeurd. Tot een paar jaar geleden. De Gemeente kocht de bunker en begon plannen te maken om op dit terrein te bouwen. Maar dat ging zomaar niet. De Monumentencommissie adviseerde dit historische complex als gemeentelijk monument aan te wijzen. Vandaar dat de gemeenteraad in 2005 een voorstel onder ogen kreeg om het gehele bunkercomplex te behouden, zowel de bunker zelf als de opbouw.

In de stukken staat: ?Volledig behoud van de bunker is het streven. Het verlies van de oorspronkelijke opbouw wordt betreurd.? Gewezen werd op de bijzondere functie, de samenhang met de commandobunker aan de Doodweg die al Rijksmonument was, de redelijk gave opbouw en de grote cultuurhistorische waarde.

 

wat is wijsheid

 

De toenmalige raad heeft in haar wijsheid besloten een splitsing te maken tussen het keldercomplex en de woningen. Ook LH hoorde tot die ?wijze? mensen. Nu we echter jaren verder zijn en onze fractie de belangen afweegt zoals die er nu liggen, komen we tot de conclusie dat sloop van juist het gezichtsbepalende stuk van dit complex onverstandig is. Als de opbouw gesloopt wordt, dan is het niet omdat het historisch belang niet is onderkend, maar wel omdat het nu eenmaal geld opbrengt.

Er is ook een nationaal belang, omdat dit het centrale communicatiecentrum voor heel Nederland was. Bovendien is deze camouflagebunker prachtig onopvallend ingepast in het villagebied, dat ook nog eens rijksbeschermd dorpsgezicht is.

 

een fout idee

 

Leefbaar Hilversum vindt dat op deze bunker van historische betekenis geen moderne woningbouw hoort te staan. Het unieke van het bouwwerk zit hem juist in die functionele en unieke eenheid.

Helemaal de limit is de beperkte visie van de architect die gevraagd is alvast iets te ontwerpen om bovenop de bunker te zetten. Die wil nieuwbouw juist het aanzien van een bunker geven, omdat die verwijst naar de historie, maar hij heeft het begrip camouflage niet begrepen. Het mag op ?lles lijken, behalve op een bunker.

 

herbestemming goed mogelijk

 

Wij vragen ons af of alle mogelijkheden om het gehele complex te behouden en een zinvolle bestemming te geven wel zijn benut. In mediastad Hilversum ligt het voor de hand om hier studio?s van te maken. Achter 2 meter dikke muren zijn die volkomen geluiddicht. Het huidige gebruik bewijst dat het ook een uitstekende huisvesting is voor kunstenaars en hun ateliers. Dan is er zelfs nog plaats over voor de muziekverenigingen die er luidruchtig kunnen repeteren, zonder dat iemand daar last van heeft. En ook een wijnimporteur kan er een voornaam hoofdkantoor aan hebben, bovenop de wijn die onder ideale omstandigheden kan worden bewaard. Als die daar nog een restaurant opent zullen we er - zonder een schuldgevoel over de sloop van een historisch complex ? heerlijk kunnen bunkeren.

Dick Klees

Het complete verhaal dat de bunker vertelt

staat op de site van Wijkvereniging De Parken

Verkiezingsprogramma