welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

In de laatste raadsvergadering heeft Leefbaar Hilversum een motie ingediend ter ondersteuning van een wetsvoorstel van GroenLinks in de Tweede Kamer. Dat wetsvoorstel heeft als doel gemeenten en provincie meer eigen vrijheid te geven als het gaat om bijvoorbeeld tolheffing.

 

Omdat het Rijk maar geen beslissing kan nemen over de invoering van de kilometerheffing komt er in Nederland vanuit verschillende steden de roep om zelf maatregelen te mogen nemen. Veel gemeenten in Nederland hebben te kampen met dichtslibbende binnensteden, mede als gevolg van doorgaand (sluip-)verkeer. Op dit moment hebben zij geen juridische mogelijkheden om dat doorgaande verkeer te weren. Terwijl ze w?l te maken hebben met onbereikbaarheid en een verslechterende luchtkwaliteit.

 

Geef gemeenten de keuze

 

Leefbaar Hilversum riep de raad met de motie op het wetsvoorstel te ondersteunen. Als het wetsvoorstel het haalt dan kunnen gemeenten zelf bepalen of ze het middel tolheffing willen gebruiken. LH vindt dat gemeenten de mogelijkheid moeten hebben om daarover na te denken. De motie ging dus niet over invoering van tolheffing.

 

Mogelijkheid scheppen zelf te kiezen

 

Niet iedereen begreep de bedoeling van de motie. De VVD bleef volharden in het standpunt dat het hier al zou gaan om invoering van tolheffing. Het CDA en SP volgden braaf het standpunt van hun fracties in de Tweede Kamer. Maar na een discussie werd onze motie door een meerderheid van de raad aangenomen.

Karen Heerschop

Verkiezingsprogramma