welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Meten en Weten

Regelmatig houden we jullie op de hoogte over onderwerpen waar Leefbaar Hilversum zich voor inzet. Het betreffen onderwerpen die iedereen aangaan en voor iedereen belangrijk zijn. Vandaag een stuk over de natuur:

Meten en weten (deel 3 van 5)

Economische modellen
Hoe worden die ecosysteemdiensten gebruikt in de samenleving (door welke economische sectoren), is er een markt voor die diensten in de samenleving, kunnen we dit relateren aan een marktprijs en dit dus terug rekenen van die ecosysteem goederen en diensten? Dus met andere woorden wat is de marktwaarde van zo’n dienst?

We hebben dit ook met elkaar afgesproken: Richten op duurzame samenleving. Maar hoe gaan we dit meten en berekenen?

In deel één worden vragen gesteld over de natuurwaarde, de voorraad en de diensten en baten van de natuur, een beter beheer van de natuur en hoe we dit goed over kunnen dragen aan de volgende generaties.

In deel twee spreken we over culturele diensten. Een voorbeeld is kamperen op een recreatieterrein (en dat is meestal in de natuur).

Mensen gaan daar vrij in de natuur op zo’n dagcamping staan. Maar hoe wordt dit verrekend? De provincie of gemeente heeft herin geïnvesteerd en deze plek gecreëerd voor de recreanten of zelfs dagjestoerisme. Op deze wijze halen we mensen naar ons cultuurgebied en vervolgens gaan ze (economisch) besteden in een nabije plaats of iets dergelijks. Daar wordt een prijs voor betaald, maar welke prijs is de echte waarde? Dient er ook niet een bedrag terugbetaald te worden aan de natuur want deze wordt toch extra belast? Dat betreffende bedrag dient weer in natuur gestoken te worden.

Een soort boekhouding van de natuur wordt bijgehouden om de economische waarde van onze natuur te kunnen bepalen. Hierdoor houden we bij in hoeverre onze samenleving duurzaam is. Komt er natuur bij of verliezen we juist natuur. Wat is op het einde van het jaar de balans van ons natuurlijk kapitaal.

Leefbaar Hilversum is voorstander van het doorlopend inventariseren van onze natuur. Dit gebeurt door in alle jaargetijden een ecologische scan op te maken van alle gebieden in en om Hilversum. Want ‘Meten van economie en ecologie samen is berekenen en weten’.

 

 

Verkiezingsprogramma