welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Als je de berichtgeving over Omroep Hilversum in de Gooi- en Eemlander leest zou je het bijna gaan geloven. Nagenoeg de gehele Commissie Economie geeft wethouder Rensen (PvdA) een vrijbrief om naar eigen inzicht Omroep Hilversum te voorzien van een incidentele subsidie om de lokale omroep nog een tijdje in leven te houden,  anders gaat het beeld op zwart. Dat is althans wat je uit het krantenartikel kunt opmaken.

Niet dus. Want wat is de werkelijkheid? De Raad heeft in november 2007 kennisgenomen van de rampzalige financiële situatie bij Omroep Hilversum en besloot unaniem om de jaarlijkse subsidie aan de omroep alleen ter beschikking te stellen voor een goed sociaal plan en een garantie voor de salarisbetalingen aan de medewerkers. Hiervoor diende de wethouder alles in het werk te stellen. In de daarop volgende raadsvergadering heeft Leefbaar Hilversum hier nog eens nadrukkelijk naar gevraagd. De SP en PvdA sloten zich hierbij aan.
Wie schetst onze verbazing als wethouder Rensen per brief meedeelt dat er enerzijds geen sociaal plan bestaat en dat het merendeel van de medewerkers is ontslagen. Anderzijds stelt hij voor om Omroep Hilversum toch nog een financiële injectie te geven om het beeld niet op zwart te laten gaan en verder maar af te wachten wat de nieuwe aanpak van lokale omroep zal zijn.
Mismanagement van directie en bestuur wordt kennelijk beloond.
LH en het overgrote deel van de andere partijen, incl coalitiepartij SP, hebben  in de commissie Economie hierover duidelijk hun misnoegen kenbaar gemaakt. Opmerkelijk was de instemming van de VVD bij dit voorstel. Zij volgde kritiekloos wethouder Rensen. De VVD, die altijd de mond vol heeft van het smijten met geld door het college, denk aan hun opstelling bij het extra krediet voor de Vorstin. De wereld was te klein.
 
Leefbaar Hilversum kent nu het voornemen van wethouder Rensen en wacht af met welk voorstel hij zal komen, want hij zal hiervoor toch toestemming van de Raad moeten hebben. LH houdt U op de hoogte.
 
Ad Decker
Verkiezingsprogramma