welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op een mooie maandavond heeft een delegatie van de gemeenteraad een rondleiding gekregen over Monnikenberg, samen met alle verantwoordelijke partijen die gaan over de ontwikkeling van Monnikenberg: planontwikkelaars van Tergooi Ziekenhuizen, GNR, Hugenholz en de Trappenberg.

 

Onder de bezielende leiding van zorgwethouder Erik van der Want zijn deze partijen aan het werk gegaan en is het resultaat zeer positief. Er komt een geheel nieuw ziekenhuis met alles erop en aan. Revalidatiecentrum de Trappenberg en de Mythielschool uit Huizen worden ook hier gelokaliseerd, evenals natuurlijk de huidige gebruikers het Astmacentrum en de trombosedienst. Een totale 24 uursvoorziening voor Hilversum en omgeving.

De ingang van het nieuwe ziekenhuis komt aan de Soestdijkerstraatweg. De ambulances blijven de oude ingang gebruiken.

 


 

Om een en ander betaalbaar te houden, komen er aan de rand bij het spoor 660 woningen en 12 landschapswoningen. Er wordt zoveel mogelijk gepoogd om de natuur te behouden c.q. na de bouw weer te herstellen. Echter er zullen enkele bomen sneuvelen.

 

De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de vele procedures zoals het bestemmingsplan, bouwvergunningen etc. Al met al een fantastisch plan en goed voor Hilversum!

Gerrit van der Waals

Verkiezingsprogramma