welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De eerste informatieavond over de gevolgen van het IBP voor Gijsbrecht/Nieuwe Havenweg en de nieuwe brug over de Gooische vaart werd goed bezocht. De zaal van het Tulip Center zat op 15 april afgeladen vol met bezorgde bewoners van de betreffende wegen.

In het kort werd weer eens uiteengezet waarom het Intergaal Bereikbaarheids Plan nodig is, nl. om het verkeer sneller te kunnen laten doorstromen. Rijdend verkeer is beter voor het milieu dan stilstaand verkeer, vooral i.v.m. de uitstoot van de fijnstof PM 2,5 en 10.

Ruim vijf kwartier lang werd uitgebreid aandacht besteed aan de komende plannen voor de Beresteinseweg. Er werden vele bezwaren door de bewoners genoemd, maar ook ideeën aangedragen. Enkele luidden:

  • De enorme geluidshinder door het rijden met veel te hoge snelheid (racebaan),
  • Graag verkeersdrempels
  • Vrachtverkeer terugdringen of verbieden
  • Angst dat de weg als sluiproute naar 's-Graveland genomen zal worden, om de verkeerslichten te vermijden; hierdoor zal het verkeer gaan toenemen
  • Waar de brug ook zal komen: voor-, midden of achteraan, wordt als bezwaar gezien dat dat het verkeer eventueel kan omkeren.

Het laatste half uur werd aan de Gijsbrecht van Amstelstraat besteed. Om doorstroming te bevorderen liggen er plannen om dubbele opstelstroken, dus banen, aan te leggen. Dit zal ten koste gaan van stukjes van diverse voortuinen die de gemeente wil aankopen en hier en daar zullen bomen gekapt moeten worden. Bewoners met kinderen kaartten de veiligheid aan. Er zullen diverse fiets- en voetgangersoversteekplaatsen komen.

Ook werd waardevermindering van woningen genoemd door de 'vierbaansweg' voor hun huizen.

Al met al zal het nog een hele dobber worden om met een ontwerp te komen waarin de diverse betrokken groepen zich kunnen vinden. Tot 19 mei a.s. wordt men in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorlopig schetsontwerp.

Er volgen nog diverse informatie/inspraakmiddagen en -avonden, totdat er een definitief ontwerp zal liggen. De gemeente heeft verklaard de suggesties van de bewoners zeker mee te nemen om tot een goed resultaat te komen.

Mirjam Kooloos
Raadslid Verkeer

Verkiezingsprogramma