welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De bewonersbijeenkomst over de vliegroutes over Hop 11 maart in de Burgerzaal is druk bezocht. Velen zijn met goede suggesties gekomen en hebben zich bij het platform gemeld. De wethouder heeft toegezegd om in het college voor te leggen dat Hilversum samen met het Bewonersplatform Vlieghinder Hilversum zitting neemt in het CROS-overleg.
 
Hilversum is het knooppunt van wel drie drukbevlogen vliegroutes van Schiphol. De geluidsoverlast is dan ook voor veel mensen zeer hinderlijk, vooral 's nachts en in de vroege ochtend. In de spitsuren komen minstens 30 vliegtuigen per uur over Hilversum en Wijdemeren.

De hinder is nu wel heel erg geconcentreerd boven het dichtbevolkte Hilversum. Dertig overkomende vliegtuigen per uur of vijf per uur maakt bijvoorbeeld al veel verschil. 

Samen met het gemeentebestuur moet Hilversum bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat bezwaar maken tegen de plannen om nieuwe vliegroutes vanuit Lelystad en Rotterdam via Hilversum te leiden. Er zijn vele andere mogelijkheden en Hilversum wordt met het huidige vliegverkeer al meer dan genoeg belast.

Er zijn veel mensen in Noord-Holland die overlast ondervinden, sommigen zelfs heel veel. Hun gemeentebesturen zitten in de CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol). Daar wordt advies gegeven aan de minister van Verkeer en Waterstaat over vliegroutes in de omtrek van Schiphol die zoveel mogelijk woonkernen vermijden. Hilversum maakt nog geen deel uit van het CROS-overleg.

Wij vinden het van essentieel belang dat dit soort belangrijke beslissingen niet over onze hoofden heen genomen worden!

Mirjam Kooloos

 

Verkiezingsprogramma