welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Hilversum kampt al jaren met een tekort aan kinderopvang: of het nu een kinderdagverblijf of naschoolse opvang is. Al helemaal schaars is kinderopvang in het centrum.

'De kleine Wereld' wil dolgraag een kinderdagverblijf beginnen in het centrum. Zij hebben een zeer geschikte lokatie gevonden aan de Vaartweg 51, die aan alle eisen voldoet. 'De Kleine Wereld' heeft de gemeente verzocht om een ontheffing van de (kantoor)bestemming.


Begin juli zijn er gesprekken gevoerd. Helaas wil de gemeente niet aan dit plan meewerken, omdat zij van van mening zijn dat het ' economisch' belang van handhaving van het bestemmingplan zwaarder weegt dan het 'maatschappelijk belang' van meer kinderopvang. Deze afweging is moeilijk te begrijpen. Het zou toch mogelijk moeten zijn om juist in het centrum, waar geen kinderdagverblijf is gevestigd, eenmalig een ontheffing te verlenen? Uiteraard is het te begrijpen dat er een belangenafweging moet worden gemaakt, maar volgens 'De Kleine Wereld' is de gemeente van onjuiste uitgangspunten in haar oordeel uitgegaan. Er is ook sprake van economisch belang wanneer er een kinderopvang in het pand gevestigd wordt. Er wordt werkgelegenheid gecreëerd en er wordt ingekocht bij lokale leveranciers. De ouders van de kinderen worden in staat gesteld om te gaan werken. Wat precies de toegevoegde waarde van handhaving van de bestemming is, is dus onduidelijk.


 

In het gesprek met de gemeente bleek dat er alleen gekeken is naar de BSO (BuitenSchoolse Opvang) terwijl er in het plan van 'De Kleine Wereld' de nadruk ligt op kinderdagopvang. Om een totaalpakket aan ouders die kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar hebben, is er de component BSO aan toegevoegd. Volgens de gemeente is er voldoende BSO in het centrum, omdat er op de Badhuislaan 110 kindplaatsen zijn gerealiseerd. Als inderdaad blijkt dat er voldoende BSO in het centrum aangeboden wordt, dan is het geen enkel punt voor 'De kleine Wereld' om dat weg te laten zich volledig op kinderdagopvang te richten. De gemeente gaat er echter vanuit dat er binnen 2 jaar voldoende kinderdagopvang langs de rand van Hilversum gerealiseerd zal zijn en dat ouders op weg naar hun werk, dus richting de snelweg, hun kinderen daar naartoe kunnen brengen.


Deze constatering sluit in het geheel niet aan bij de werkelijke situatie en wel om de volgende redenen:


1. Volgens de visie van 'De Kleine Wereld' heeft kinderopvang een wijkfunctie en het is in het belang van het kind dat het in zijn of haar sociale omgeving wordt opgevangen. Dit is nu juist een belangrijk argument om een kinderdagopvang in een woonwijk te vestigen;

2. In het centrum gebied (postcode gebied 1211) bevindt zich geen enkel kinderdagverblijf;

3. Uit de demografische gegevens van de gemeente blijkt dat er in postcode gebied 1211, 340 kinderen in de leeftijd van 0-4 en 423 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar wonen. Waarom zou daar geen voorziening voor nodig zijn?

4. Uit onderzoek naar wachtlijsten blijkt dat er bij alle kinderdagverblijven in Hilversum grote wachtlijsten bestaan. Er is geen enkele aanleiding of bewijs dat dit op termijn substantieel minder wordt. De verwachting is eerder dat deze vraag toe zal nemen. Dit in tegenstelling tot de aanname van de medewerkers van de gemeente die het verzoek van 'De Kleine wereld' beoordeelden.

 


Sinds jaar en dag zijn er geen panden in het centrum beschikbaar die voor deze maatschappelijke bestemming in aanmerking komen. Nu is daar dat unieke pand aan de Vaartweg 51 dat aan alle eisen voldoet: er is voldoende parkeergelegenheid, het is goed bereikbaar, er is een buitenspeelplaats et cetera. De gemeente zou er verstandig aan doen om eenmalig een uitzondering op haar beleid te maken en medewerking te verlenen aan realisatie van een kinderdagverblijf.

 

 

Leefbaar Hilversum vindt dat er al voldoende kantoorpanden leegstaan in Hilversum, dus vervalt het economische argument om de bestemming niet te wijzigen.Wij vinden goede kinderopvang van groot belang, ook in het centrum. We zullen dus graag onze medewerking verlenen om dit plan gestalte te doen krijgen. We zullen de desbetreffende wethouder hierop aanspreken na het zomerreces. Wordt dus vervolgd.


Mirjam Kooloos

 

Verkiezingsprogramma