welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Gisteren werd in het Besluit het veiligheidsplan voor de periode 2011-2014 unaniem aangenomen, nadat er in de Discussie 2 weken eerder al inhoudelijk over gedebatteerd was.


Al met al een goed plan, maar door de bezuinigingsmaatregelen vervallen alle wijkveiligheidsplannen en –projecten de komende maanden. Hiervoor zijn in het plan geen duidelijke alternatieven voorhanden.
Leefbaar Hilversum maakte zich zorgen over het verdwijnen van de diverse overleggen in de wijken en legde dit voor aan burgemeester Bakker.


Hieronder de integrale tekst van ons korte, maar krachtige betoog:


“Burgemeester,

Leefbaar Hilversum is positief over het voorliggende plan. Wel missen we een esnsetieel onderdeel.Voordat ik op de inhoud inga allereerst een quote uit dit plan:
‘We kiezen voor een veiliger Hilversum met een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit,
waarbij bewoners goed worden betrokken bij plannen en er snel door de overheid, burgers en bedrijven
wordt ingegrepen bij veiligheidsinbreuken.’

Wijkveiligheid in zijn huidige vorm van 2 jarenplannen en projecten wordt afgebouwd en opgepakt binnen de nieuwe wijze van wijkgericht werken.
De afgelopen jaren ben ik zelf deelnemer geweest binnen het klankbord team Oost. De bijeenkomsten die iedere 2 jaar grondslag lagen aan nieuwe acties en projecten, werden in Oost druk bezocht. In Oost wordt al jarenlang een wijkschouw gehouden Samen met wethouder, ambtenaren, politie, Versa Welzijn, GAD en buurtverenigingen en buurtbewoners. Het thema Veiligheid leeft onder de mensen. Er is betrokkenheid en burgers willen meedenken én meepraten.

LH wil dan ook borgen dat de afbouw binnen het veiligheidskader goed overloopt in de planvorming binnen de ingeslagen weg van wijkgericht werken en het bureau Wijkzaken. En alleen een wijkschouw met de wethouder is niet voldoende. Deze betrokkenheid van burgers moeten we zuinig op zijn.

Zolang er nog geen nieuwe nota mbt wijkgericht werken in concreto is en we nog bezig zijn met het ontwikkelen van wijkbeleid, pleit LH voor een overgangsperiode waarbij de gemeente initiator is van het organiseren van minimaal 1 bijeenkomst per jaar in de wijken en daar met politie, buurtbewoners en welzijnsorganisatie de status van veiligheid met de bewoners bespreekt: cijfers over inbraken, verloedering, geweld etc.
Wij willen hiervoor een garantie van de burgemeester.”


Na ons betoog kwamen er nog vele ander partijen aan het woord die aangaven aan het met Leefbaar Hilversum eens te zijn.

Nadat alle fracties hun zegje hadden gedaan was het woord aan de burgemeester. Hij zegde direct toe garant te staan dat er per wijk minimaal éénmaal per jaar een veiligheidsbijeenkomst zal zijn.

Goed nieuws voor de betrokken Hilversummer, slecht nieuws voor de crimineel!
Peter van Westing
Verkiezingsprogramma